Är det lagligt för en hemsida att publicera domar?

FRÅGA
Det gäller sajten Mrkoll som publicerar all information om människors privata liv. Bland annat om åtal och domar så lätt bara man googlar.Det kan leda att personen kan ta livet av sig eller det kan förstöra hela livet för människan. De är kapabla till att förstöra andras liv för att kunna tjäna pengar på det. Hur kan man göra för att inte råka illa ute på grund de.Är Sverige så laglös att människor inte känner sig trygga här? Hur kan man klaga de och stämma de att de inte kan fortsätta på den dumheten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen:

I Sverige finns den så kallade offentlighetsprincipen, vilket är en lagstadgad rättighet som innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta återfinns i tryckfrihetsförordningens 2 kap. 1 §. De uppgifter som Mrkoll utger, som domar, är exempel på sådana offentliga handlingar som menas i lagen. En offentlig handling, som en dom, kan vem som helst begära ut från en domstol.

Publicering av offentliga handlingar:

Mrkoll har tillåtelse att publicera dessa uppgifter då de har ett utgivningsbevis, vilket framgår av yttrandefrihetsgrundlagens 1 kap. 5 §. Ett utgivningsbevis fungerar som ett intyg som tidningar och hemsidor kan få om de uppfyller vissa krav, som till exempel kravet på ansvarig utgivare. Utgivningsbeviset innebär att personuppgiftsskyddet i dataskyddsförordningen (GDPR) inte gäller. För att en publicering ska vara otillåten då en tidning/hemsida har ett utgivningsbevis krävs det att de publicerar uppgifter som utgör ett yttrandefrihetsbrott, exempelvis förtal.

Sekretessbelagda handlingar:

En handling kan endast beläggas med sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen (OSL), vilket gör det möjligt att belägga hela eller delar av domen med sekretess. För att en handling ska kunna beläggas med sekretess måste någon av bestämmelserna i OSL passa in, vilket finns i lagens 36 kap. Det kan till exempel vara aktuellt vid familjerättsliga mål eller diskriminering.

Sammanfattning:

Jag förstår din oro över att vem som helst kan ta del av domar eller liknande som finns. Offentlighetsprincipen är dock grundlagsskyddad, och finns främst för att ge enskilda en möjlighet att få insyn i samhällets alla offentliga organ. Detta för att bidra till medborgarna i ett samhälle ska kunna utöva en slags kontroll. Då det står på Mrkolls hemsida att deras tjänst har meddelats ett utgivningsbevis, samt har en ansvarig utgivare så är deras verksamhet i enlighet med lagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll