Är det lagligt att tvinga en tonåring att träffa sin förälder?

2017-12-14 i Barnrätt
FRÅGA
En anhörig har ett barn med en man som rätt så uppenbart är någon slags psykopat, som inte gör annat än att ljuga och manipulera, gjort sig skyldig till våldtäkt, hustru och barn misshandel, mordförsök, dömd för bedrägeri, med mera.Han har alltså misshandlat 4 barn, var av 3 är hans egna. Han får inte träffa 2 av hans andra barn som han har med en annan kvinna på grund av att han mishandlat dem.Barnet i fråga är 13 år gammalt och vill absolut inte åka till sin pappa. Men ändå så dömmer tingsrätten att han ska göra det, tills resten av rättegången är klar, vilket kan ta en tid.Min fråga är hur det är möjligt att lagligt tvinga ett barn i tonåren att träffa en förälder som inte ens får träffa sina andra barn på grund av mishandel? Jag tycker att det låter helt sinnessjukt hur något sådant får ske i Sverige.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

När domstolar ska avgöra frågor gällande umgänge med barn är det framförallt två sidor som ska övervägas mot varandra. Ena sidan barnets trygghet och andra sidan barnets behov av en kontakt med sin förälder. Detta ger ibland upphov till svåra beslut för rätten att fatta när barnen är små och inte kan göra sig hörda på annat sätt än genom sina föräldrar. Föräldrar som ber om rättsliga avgöranden är naturligtvis väldigt oense om vad som är barnets bästa, vilket vanligast är en god kontakt med båda föräldrarna.

I fall där barnet är över 12 år behöver inte frågan mellan trygghet och behov vägas lika noga då det är barnets vilja som väger tyngst i beslutet. Rätten har beslutat att en 12-åring kan fatta eget beslut om sin trygghet och framför allt sitt behov av att få vara med föräldern. Ett barn ska ha rätt att umgås med sin förälder enligt föräldrabalken, och därmed är umgänget barnets val och aldrig förälderns. Det finns ingen plikt för ett barn att vara med sin förälder och en förälder har inte längre rätt till sitt barn som lagen tidigare angav. En 13-åring bestämmer själv om denne vill ha kontakt eller inte.

Det är viktigt att veta att ett beslut om umgänge aldrig får grunda sig i förälderns kriminella bakgrund om det inte är en fara för barnet, utan på om barnet vill ha kontakt eller inte.

Sådant får absolut inte ske i Sverige, helt rätt.

Hoppas verkligen att svaret varit till hjälp för er.

Jennie Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1824)
2021-11-30 Kan vem som behåller det gemensamma huset vid en separation påverka vårdnaden om gemensamma barn?
2021-11-30 En fråga om möjlighet till ensam vårdnad
2021-11-29 Har jag rätt att hålla kvar barnen från deras våldsamma pappa?
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?

Alla besvarade frågor (97534)