Är det lagligt att trycka upp tröjor med tryck från LP skivor?

Hej

Jag undrar om det är förenligt med upphovsrättslagen m fl lagar att låta trycka upp tröjor med tryck från LP skivor? Tröjorna skulle säljas kommersiellt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vet tyvärr för lite om trycken på LP skivorna för att kunna uttala mig om vilka skydd de har. Däremot kan jag nämnda de rättigheter som vanligen blir relevanta i dessa fall.

Upphovsrättsintrång?

Av 2 § första stycket upphovsrättslagen (URL) framgår att att ett intrång i upphovsrätten kan bestå i ett förfogande över verket genom att göra det tillgängligt för allmänheten utan rättsinnehavarens samtycke. Ett verk görs tillgängligt för allmänheten bl.a. när exemplar bjuds ut till försäljning eller annars sprids till allmänheten.

Att trycka tröjor med tryck från LP skivor utgör därmed ett intrång i ensamrätten till spridning enligt upphovsrättslagen, förutsatt att trycken är upphovsrättsligt skyddade. Den som begår upphovsrättsintrång döms till böter eller fängelse i högst två år (se 53 § första stycket URL).

Varumärkesintrång?

Av 1 kap. 10 § varumärkeslagen (2010:1877) (VML) framgår att att ett intrång i ett varumärke kan bestå i att använda identiska eller liknande kännetecken som avser varor av samma eller liknande slag.

Det innebär att det även kan vara oförenligt med varumärkeslagen att trycka tröjor med tryck från LP skivor, förutsatt att trycken är skyddade varumärken. Den som begår varumärkesintrång döms till böter eller fängelse högst två år (se 8 kap. 1 § första stycket VML).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000