Är det lagligt att ta reda på ett personnummer?

FRÅGA
Hej!Jag vill ta reda på ett personnummer. Är det lagligt?MVH XX
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag först gå igenom lite allmänt om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar för att sedan svara på din fråga.

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att få insyn och tillgång till information om staten och kommunernas verksamhet enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. I folkbokföringen som hanteras av Skatteverket finns bland annat uppgifter om personnummer. Skatteverket är en myndighet, vilket innebär att uppgifterna i folkbokföringen är en allmän handling.

Vissa allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda, de ska med andra ord inte lämnas ut. I offentlighets- och sekretesslagens 22 kapitel regleras de speciella situationer då personuppgifter inte ska lämnas ut.

För att svara på din fråga så är det lagligt att ta reda på ett personnummer då det är en allmän handling. Du kan begära ut en persons personnummer genom att kontakta Skatteverket.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (235)
2019-12-06 Hur hittar jag mitt okända syskon?
2019-11-30 Om person X sitter häktad så kan du fråga domstolen om vilket sorts rackartyg det handlar om
2019-11-25 Hur begär jag ut en dom?
2019-11-24 Har myndigheter rätt att ta betalt för handlingar som en part begär ut?

Alla besvarade frågor (75470)