Är det lagligt att ta och sälja hyresgästers cyklar efter fyra veckors uppmaning?

FRÅGA
Hej, vi har en granne i vårt hyreshus som påstår att denne fått lov av vår privata hyresvärd att sätta upp handskrivna lappar där hen skriver att man måste sätta lapp med sitt namn på cyklar i cykelförråd och i cykelställen utanför inom 4 veckor och gör man inte detta tar hen cyklarna och säljer sedan cyklarna via säljsidor och sin Facebook sida och tar pengarna i egen ficka. Är detta verkligen lagligt? Vi grannar känner att detta inte är ok och det finns grannar som blivit av med sina cyklar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör förhållanden kring hyresrätter aktualiseras 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Din fråga aktualiserar även brottsbalkens regler.

Vad gäller vid bortförsel av cyklar?

Reglerna kring bortförsel av cyklar skiljer sig beroende på om det rör sig om cyklar i ett utrymme som tillhör en hyresrätt respektive bostadsrätt. Din fråga rör utrymmen som tillhör hyresrätter. Enligt 12 kap. 27 § st. 2 jordabalken kan egendom som befinner sig i utrymmen som hör till hyreslägenheten i vissa fall tillfalla hyresvärden utan lösen. För att detta ska kunna ske måste hyresvärden uppmana cykelägarna att hämta sina cyklar inom tre månader. Om inte någon uppmaning har skett, har hyresvärden rätt att bortforsla cyklarna sex månader efter att hyresgästen flyttat.

I ditt fall är det alltså uppenbart att din granne/hyresvärd agerat felaktigt. Fyra veckor är inte en tillräckligt lång tid mellan uppmaning och bortförsel.

Har ett brott begåtts?

Du nämner att grannen säljer cyklarna och tar pengarna i egen ficka. Detta kan innebära att det rör sig om stöld enligt 8 kap. 1 § brottsbalken. Grannen/hyresvärden har tagit cyklar som varit i andras besittning utan lov, i och med att reglerna i jordabalken kräver att tre månader ska ha förflutit efter uppmaning. Vidare har grannen haft för avsikt att göra cyklarna till sin egendom i och med att han sålt dem för egen vinning. Det är alltså rimligt att anta att er granne begått brottet stöld.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (545)
2019-12-10 Påföljd för ringa stöld
2019-12-08 Konsekvenser av snatteri för 16-åring
2019-12-06 Får jag flytta saker min bror lämnat kvar?
2019-11-30 Ungefärligt straff för grovt rån m.m.

Alla besvarade frågor (75515)