Är det lagligt att streama upphovsrättsskyddade verk som laddats upp utan tillstånd?

2015-01-10 i Immaterialrätt
FRÅGA
Det här med streaming av film från olagliga sidor som exempelvis swefilmer.com har ju nämnts förut, men jag undrar hur situationen ser ut nu (Dec 2014) med tanke på EU-domstolens väldigt svårtolkade beslut kring streaming tidigare i år?Min personliga tanke (då jag har mycket teknisk kunnighet i data och IT) är att streaming borde vara olagligt för mottagaren då det faktiskt sparas tillfälliga kopior på datorn medan exempelvis en film streamas. Som jag har förstått det dock så är detta ett undantagsfall enligt 11a § i upphovsrättslagen, men där står ju även att detta bara är ett undantag vid "laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare".Känner mig väldigt kluven över det här och ur ett rent tekniskt perspektiv borde det vara lika lagligt att streama olagligt material som det är att ladda ner det.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du verkar redan veta en hel del om den här frågan och du har helt rätt i att när man streamar så skapas det tillfälliga kopior som enligt huvudregeln i upphovsrättslagen (URL) 2§ är förbjudna. Emellertid finns det ett undantag i URL 11a§ som undantar vissa tillfälliga kopior från förbudet. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra digital användning av verk, till exempel över internet.

Bedömningen om tillfälliga kopior ska anses vara lagliga eller inte görs i två led. Dels så uppställs det tekniska krav på själva kopiorna, dels krav på syftet med kopiorna.

De tekniska kraven på kopiorna är att de ska vara en integrerad och väsentlig del i en teknisk process samt vara flyktiga eller ha underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte heller ha någon självständig ekonomisk betydelse. De kopior som skapas vid streaming uppfyller i regel dessa krav.

Det andra ledet behandlar syftet med kopiorna som antingen ska vara att möjliggöra överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller möjliggöra laglig användning av verket. Laglig användning är användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt URL.

Kravet förtydligas i propositionen till bestämmelsen (prop 2004/05:110 s.382) där man skriver:

"Med laglig användning åsyftas användning som sker med upphovsmannens eller dennes rättsinnehavares tillstånd eller annan användning som inte är otillåten enligt upphovsrättslagen. I det senare ryms förstås sådan användning av ett verk som är tillåten med stöd av någon inskränkningsbestämmelse i 2 kap. URL. Där ryms emellertid också all användning av verk som inte är ett sådant förfogande som skyddas av upphovsrätten. Exempelvis hindrar inte upphovsrätten att någon tittar och/eller lyssnar på ett verk, eftersom att enbart titta och/eller lyssna på ett verk inte utgör ett upphovsrättsligt relevant förfogande. Det innebär att om någon vid webbläsning bl.a. tar del av olagligt utlagda verk så kan han eller hon ändå åberopa inskränkningen i 11 a § såvitt avser de tillfälliga kopior som uppkommer i samband med webbläsningen."

Alltså, eftersom det inte är olagligt att titta på ett upphovsskyddat verk även om det sker utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren så är streaming av verk som lagts upp olovligen ändå att anse som laglig användning.

Jag antar att fallet från EU-domstolen du refererar till är Mål C-360/13 som avsåg ett förhandsavgörande kring det EU-direktiv som ligger till grund för 11a§ i URL. Rättsfallet ger stöd för den svenska tolkningen att de kopior som skapas vid streaming faller in under undantaget.

Sammanfattningsvis så har streaming från piratsidor visserligen inte prövats i Sverige men mycket talar för att det skulle falla in under undantaget i 11a§. Däremot är det naturligtvis olagligt att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse genom att ladda upp det på en hemsida i enlighet med huvudregeln i URL 2§.

Upphovsrättslagen hittar du här

Jag hoppas att svaret gav dig lite mer klarhet i frågan!

Med vänlig hälsning

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
För att klargöra är det alltså lagligt att streama film eller TV-serier via t.ex. sweflix? Är det här en lite luddig lagstiftning? Vem vänder man sig till om man vill ha det slutgiltiga svaret på denna fråga? Skulle du streama film, Pierre?
2015-04-01 18:24
Ja min uppfattning är att det i dagsläget är lagligt att streama även om man gör det från en piratsida (exempelvis Sweflix). Ett rakare svar än så kan jag tyvärr inte ge. Problemet ligger i att man bara kan få ett slutligt svar när frågan tas upp av en svensk domstol och inte ens då är det svaret helt slutgiltigt. Rättsläget kan ändras fort, särskilt i den här typen av frågor där det finns väldigt starka intressenter som vill se en förändring. Till exempel så läste jag precis att filmbolag ska börja skicka ut fakturor till svenskar som streamar http://www.idg.se/2.1085/1.619433/popcorn-time-faktura. Dessa fakturor har ingen juridisk grund och är i det närmsta att jämföra med bluffakturor men tanken är att de ska skapa debatt och sätta press på lagstiftaren och domstolarna. Jag skulle också tro att streaming kommer att bli olagligt i framtiden. Vad gäller min egen åsikt kring streaming så tycker jag att man ska hålla sig till de lagliga alternativen. Utan fungerande upphovsrätt finns det inget incitament för företag att skapa underhållning, vilket i slutändan kommer att leda till sämre kvalité och utbud och de som förlorar på det är vi slutkonsumenter. Mvh Pierre
2015-04-01 23:13
Finns det några jurister som gör bedömningen att det är olagligt att streama? Det verkar som att ni alla säger samma sak faktiskt. Jag har under flera år gått runt i just den tron själv, nämligen att det är helt lagligt, men med tanke på den nyhet du tog upp(som jag läste på SVT under dagen) så börjar jag undra.
2015-04-02 00:58
Mycket bra fråga! Jag tror inte att det finns några jurister som är insatta i frågan och samtidigt genuint menar att streaming är olagligt. Om du frågar en jurist som företräder de stora filmbolagen så skulle de kanske ge dig ett annat svar men deras jobb är ju också att just företräda sina klienters intressen. Advokatbyrån som ska börja skicka ut kravbrev anser sig tydligen ha någon form av juridisk grund för annars gör de sig skyldiga till försök till bedrägeri när de skickar ut fakturorna (Brottsbalken 9 kap 1§). Jag har läst på lite mer och det verkar också som att just popcorn time använder sig av en annan teknisk lösning än andra streaming-siter. Som jag förstår det använder popcorn time bittorrent-teknik som medför att du också hjälper till att dela materialet samtidigt som du kollar på det och då genomför du ju ett tillgängliggörande som inte faller in under undantaget i 11a§. Framförallt verkar det också som att användaren kan välja att kopian som skapas vid användandet inte ska raderas efteråt och att den ska fortsätta ladda upp efter att man är klar. I dessa fall blir ju effekten densamma som vid vanlig fildelning och då är det naturligtvis olagligt. Se här http://m3.idg.se/2.1022/1.608066/juridik-och-virus---har-ar-riskerna-med-att-anvanda-populara-popcorn-time. Här är ännu en intressant artikel där frågan diskuteras http://www.va.se/nyheter/2015/04/01/fritt-fram-att-anvanda-netflix-varsta-mardrom--popcorn-time/. Mvh Pierre
2015-04-03 14:23
Hej Pierre. Jag har inte någon fråga utan tänkte ge er beröm för ert resonemang och er saklighet i frågan. Det är sällan man ser sådan insikt i denna, annars så enformiga, debatt. Jag har en tanke om att personer som inte är insatta i den tekniska utvecklingen kanske borde rådfråga experter innan lagar stiftas. Jag tänker främst på TPB-rättegången där domaren inte verkade förstå tekniken. Jag bör nämna att jag är för fildelning och tekniken som används, men emot spridning av upphovsrättsskyddat material (just av den anledning du nämner i en tidigare kommentar: "Utan fungerande upphovsrätt finns det inget incitament för företag att skapa underhållning [...] och de som förlorar på det är vi slutkonsumenter." Streaming är givetvis en annan teknik och en annan fråga. Problematiken är ungefär densamma. Vägen framåt är inte att förbjuda teknisk utveckling. Jag tror snarare att underhållningsföretag måste ändra sina distruberingsmodeller och betalningsmodeller, och framförallt ändra folks inställning. Efter att streamad musik gjorde intåg har nedladdningen av musik minskat drastiskt. Tyvärr hade inte tjänster som netflix samma stora genomslag. Jag tror främst att folk fortfarande laddar ner för att (1) det är gratis, (2) användaren kan välja kvalité, och (3) materialet är tidigt tillgängligt. Jag hoppas att jag tillfört något, även om det var lite. Och passar på att avsluta med att tacka dig än en gång för en otroligt informativ och bra skriven artikel, samt bra kommentarer.
2015-07-30 13:19
Hej, Tack så mycket för din kommentar och vad roligt att du uppskattar mitt arbete! Jag har även skrivit ett blogginlägg i frågan där jag utreder streamingtjänster som använder bittorrent-teknik vilket kanske skulle intressera dig, se http://lawline.se/blogg. Vad gäller din kommentar så rådfrågas faktiskt tekniska experter flitigt både i lagstiftningsprocessen som remissinstanser och i tvister som tekniskt sakkunniga. Problemet ligger i att den tekniska utvecklingen är betydligt snabbare än den juridiska. Med det sagt är bristen på teknisk kunskap bland inte minst domare ett problem. Jag håller med om att domarna i PBT-rättegången inte verkade förstå tekniken men å andra sidan tror jag inte heller att djupare insikt hade lett till ett annorlunda juridiskt resultat. Jag håller med dig helt och hållet om att man i största möjliga mån ska undvika att förbjuda teknisk utveckling och fildelning som teknik är inte heller förbjuden utan det är just spridningen och exemplarframställningen av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd som är olaglig. Jag håller också med om att många av underhållningsindustrins affärsmodeller är utdaterade men det verkar också som att fler och fler aktörer med moderna, dynamiska affärsmodeller är på uppgång trots motstånd från de gamla jättarna. Tekniker som förändrar branscher så radikalt som fildelning tenderar att möta starkt motstånd av etablerade aktörer men nu verkar det som att tekniken stabiliserat sig och är här för att stanna. Med vänlig hälsning Pierre Olsson
2015-08-08 06:44
Hej, det går massvis med rykten om att staten typ ska skicka hem fakturor till vem som helst som har använt streamingsajter där de kräver tusentals kronor och min fråga är helt enkelt; om man bara kollar på någon steaming sida där det går att ladda ner filmen (nu tänker jag för det mesta på www.putlocker.is) men man kollar bara på sidan, är det olagligt och kan man få hem en faktura? Tack på förhand
2016-09-09 16:23
Hej. Mycket intressant läsning här ovan. Det nämndes att fakturor från filmbolag saknar juridisk grund och är "i det närmsta att jämföra med bluffakturor". Efter att sonen varit på praktik i Tyskland och tittat på film via popcorntime har han fått ett krav på sig, via hotellet han bodde på, att betala 932 Euro per film + advokatkostnader. Är dessa fakturor mer vedertagna i Tyskland? Eller är det lika flummigt som här och vad gör man i det här fallet? Betalar och ser glad ut?!
2016-12-21 14:02
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (899)
2020-10-23 Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor
2020-10-17 Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?
2020-10-16 Får konstnären använda motivet till tavlan jag köpt?

Alla besvarade frågor (85335)