Är det lagligt att par som del av sitt sexliv säljer sex till andra personer? Är det hallickverksamhet?

FRÅGA
Jag har en fråga om en situation där vi som par vill sälja sex som en del av vårt sexliv. Vi är båda med på sexet och allt sker frivilligt. I en del fall kan det vara så att kvinnan vill "sälja" mannen till en annan man och kvinnan ser på, och omvänt, att mannen "säljer" kvinnan till en annan man och mannen ser på. I en del fall har vi båda sex med samma man. Kan det bli fråga om hallickverksamhet för någon av oss om exempelvis den ena parten är den som sköter annonsering, chattande och bokning på eskortsidor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ni säljer sex på det sättet som du beskriver gör ni ju egentligen två olika saker, en av er säljer sexet medan den andra förmedlar kontakten (med mera). Vi får då kika på om någon av de handlingarna ni är olagliga. Regler om sexualbrott finns i brottsbalken (BrB) kapitel 6.

Inte ett brott att sälja sex med sig själv

Det är som du inte ett brott att sälja sex med sig själv. Det kanske du i och för sig visste, eftersom att du främst frågar om förmedlingen. Det förbud som finns är bara köp av sex (BrB 6 kap 11§). Personen ni säljer sexet till begår alltså ett brott.

Att förmedla sex är ett brott

Den andre av er som förmedlar sexförsäljningen begår dock ett brott som kallas koppleri (BrB 6 kap 12§). Att annonsera, boka med mera är att "främja" sexförsäljningen, och det är förbjudet. Döms du eller din respektive för koppleri så riskerar ni fängelse i upp till 4 år.

Vad ni kan göra

Om ni inte tar betalt för sexet, så är det inte olagligt för någon inblandad. Både brottet sexköp (BrB 6 kap 11§) och koppleri (BrB 6 kap 12§) kräver någon slags "ersättning" i utbyte mot sexet för att vara olagligt. Om ni inte tar betalt för det så är det alltså inte brottsligt, att bara förmedla sexuella kontakter som inte är mot ersättning är ju normalt inte olagligt. Det räcker dock inte att byta ut ersättningen från ersättning i pengar till någon annan form av betalning, till exempel genom saker eller annat som inte är pengar, då är det fortfarande olagligt eftersom att det fortfarande är någon slags "ersättning".

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll