Är det lagligt att onanera framför kamera på en vuxen-chattsida?

FRÅGA
är det lagligt att onanera framför en kamera på en vuxen-chattsida med pornografiskt innehåll?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att utgå ifrån att du undrar om det är straffbart att onanera framför kamera på en vuxen-chattsida, d.v.s en hemsida som går ut på att användare ser på när andra användare onanera framför kamera. Jag kommer vidare att besvara din fråga utifrån utgångspunkten att den tilltänkta användaren som skall onanera är över arton år - det är naturligtvis varken lagligt eller lämpligt att som minderårig onanera på internet och på så vis producera barnpornografi.

Jag kommer avslutningsvis utgå ifrån att du med "onani" menar onani av "normalt" slag med händer eller enklare hjälpmedel, och inte några ovanliga eller avvikande sexuella praktiker som skulle medföra att frågan blev mer komplicerade.

Att delta i sexuellt explicita aktiviteter på nätet är okej så länge alla samtycker

Generellt sett gäller att det finns en rad lagar som reglerar och straffbelägger sexuella beteende när det saknas samtycke från någon inblandad part. Exempel är 6 kap brottsbalken, som berör sexualbrott i stil med våldtäkt och sexuellt ofredande.

Gemensamt för alla dessa brott är dock att de förutsätter att någon som är inblandade i den sexuella akten inte är med på det, d.v.s inte samtycker.

Den överväldigande majoriteten användare som använder vuxen-chattsidor gör självfallet det med syftet att ta del av sexuellt innehåll, exempelvis onanerande personer. Dessa sidor informerar också potentiella användare om att det är just sexuellt innehåll som hemsidan går ut på.

Det finns ingen lag som förbjuder att man sprider video med sexuellt innehåll rörande ens egen kropp på internet, så länge mottagarna är med på att ta del av videon. Lägger du upp filmerna på en vuxen-chattsida så gör du dig följaktligen inte skyldig till brott, eftersom tanken med en sådan porrsida just är att användarna skall lägga upp explicit sexuellt material, och alla är med på det.

Med andra ord är det inte olagligt eller annars rättsligt problematiskt att lägga upp erotiska videos av dig själv på en vuxen-chattsida, så länge du är över arton år gammal.

Kom dock ihåg att samma sak absolut inte gäller om du sprider videon på en chattsida som inte uttryckligen är ägnad åt pornografiskt innehåll. Eftersom personen på en sådan chattsida inte samtyckt till att ta del av sexuellt innehåll, kan du göra dig skyldig till brott om du utan föregående förfrågan lägger upp eller skickar videos med sexuellt explicit innehåll. Se mitt svar här för mer information om denna situation: https://lawline.se/answers/vad-hander-om-man-blottar-sig-online

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (222)
2019-04-23 Är det olagligt att köpa nakenbilder?
2019-04-09 Prostitution även vid betalning utomlands
2019-03-31 Kan en person bli dömd för köp av sexuella tjänster genom swishbetalning?
2019-03-27 Vilka beviskrav uppställs i våldtäktsmål?

Alla besvarade frågor (68195)