Är det lagligt att måla av ett eget fotografi där personen kan känna igen sig?

Hej!

Jag har tagit fotografier av en människa, nu vill jag måla av den och ändra lite här och där men det kan bli så att den jag fotograferat kan känna igen sig på tavlan.

Är det lagligt att måla av ett eget fotografi där personen kan känna igen sig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphovsrättsintrång

Eftersom du nämner att det är ditt eget fotografi det gäller, kan man utesluta situationen som rättsfallet "Svenska syndarbockar" NJA 2017 s. 75 berör. I fallet var det fråga om en konstnär gjorde upphovsrättsintrång när han avbildade ett fotografi som inte var taget av honom själv. Läs mer om fallet här.

Det är lagligt att måla av ett fotografi som du är upphovsman till, förutsatt att du inte inför element i målningen som kan anses utgöra upphovsrättsintrång. Att personen i fråga skulle känna igen sig i målningen har ingen relevans, se dock om kränkande fotografering nedan. Regler om upphovsrätt hittas i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Kränkande fotografering

En sak som man ska känna till inför fotografering av människor är hur och var fotograferingen sker. Att fotografera in någon i dennes hem olovligen, är ett brott enligt 4 kap. 6 a § Brottsbalken. Bestämmelsens första stycke lyder:

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Detta innebär att för uppfyllda brottsrekvisit (alltså att handlingen ska stämma in på kraven för att kunna anses vara brottet kränkande fotografering) krävs att fotograferingen skett:

1. Olovligen; personen inte gett samtycke till filmningen, 2. med tekniskt hjälpmedel; en kamera, 3. i hemlighet; att personen ska ha varit ovetandes om att utrustningen varit påslagen och 4. att det skett inomhus.

Det är däremot lagligt att fotografera vem som helst på allmän plats, (gator, torg, köpcentrum, butiker, biografer, skolor etc.) utan personens tillstånd.

Vänligen,

Anastasia MatveevaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000