Är det lagligt att magnetfiska?

FRÅGA
Hej, är det lagligt att magnetfiska?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagstiftning saknas på området
Magnetfiske förekommer inte i någon lagstiftning för tillfället, vilket innebär att det inte är olagligt. Det är emellertid viktigt att du fiskar med eftertanke. Vid trånga utrymmen och/eller där det finns mycket folk kan du skada omgivningen och/eller andra människor, vilket i sin tur kan utgöra brott. Likaledes bör du inte heller magnetfiska vid känsliga områden där naturen kan skadas.

Tillåtelse krävs på privat mark
Om du vill magnetfiska på privat mark behöver du dessutom tillåtelse. Annars kan det resultera i hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (887)
2021-06-12 Vad får styrelsen i en samfällighetsförening besluta om?
2021-06-08 Får 16 årig amerikan köra bil i Sverige?
2021-06-03 Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?
2021-06-02 Precedensreglernas ordning

Alla besvarade frågor (93136)