Är det lagligt att kräva alkoholtest för att jag ska få tillgång till min lägenhet på ett LSS-boende?

Hej!

Är det lagligt att ett LSS-boende har en alkometer? Jag bor på ett LSS-boende och om inte jag blåser i alkometern får jag inte vara därinne. Det kan räcka med att jag går in i min lägenhet i en minut så måste jag blåsa igen. Jag undrar om det verkligen är lagligt? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret på något vis är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Jag har för läsvänlighetens skull delat upp svaret på ett antal rubriker. En sammanfattning av svaret och min konkreta slutsats återfinner du längst ned.

Hur ska man se på alkoholtester ur ett juridiskt perspektiv?

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (som är en av våra grundlagar) är "var och en gentemot det allmänna skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp". Ett kroppsligt ingrepp kan, förstås, vara rena våldshandlingar men också t.ex. blodprov och alkoholtester omfattas av begreppet. Utgångspunkten är således att en offentlig aktör, eller en privat aktör som är verksam på ett offentligt område, inte får tvinga en person till att exempelvis lämna ett utandningsprov.

Skyddet mot kroppsliga ingrepp kan dock begränsas med stöd av lagstiftning, vilket framgår av 2 kap. 20 § regeringsformen. Ett exempel på det är polisens rätt att under vissa förutsättningar utöva våld i tjänsten. Om lagstiftning saknas är kroppsliga ingrepp från det allmännas sida, oavsett vad det rör sig om, dock aldrig acceptabelt.

Mot den bakgrunden kan jag konstatera att det måste finnas lagstöd för att en LSS-verksamhet ska kunna utföra obligatoriska alkoholtester på sina boende.

Vad säger lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)?

Enligt 5 § LSS ska den bedrivna verksamheten "främja jämlikhet i levnadsvillkor" och målet för verksamheten "ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra". Vidare ska verksamheten vara "grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet" (6 § LSS).

Lagen innehåller ingen bestämmelse som ger landstinget, kommunen eller en privat utförare av LSS-verksamhet rätt att kontinuerligt alkoholtesta sina boende.

Sammanfattning och slutsats

Obligatoriska alkoholtester, som sker inom ramen för en allmän verksamhet, är ett påtvingat kroppsligt ingrepp som kräver lagstöd. Något lagstöd för påtvingade utandningsprov såvitt avser LSS-verksamheter existerar inte. LSS uppställer däremot krav på att de som omfattas av lagen ska ges möjlighet att leva som andra och att deras integritet ska respekteras.

Min slutsats är att de alkoholtester du tvingas till för att få åtkomst till din lägenhet inte är förenliga med svensk lag. Det finns ingen självklar logik i att en LSS-boende bör avhålla sig från alkohol och det framstår i mina ögon som ett solklart intrång i din personliga integritet att du i praktiken ska behöva redovisa din eventuella alkoholkonsumtion varje gång du ska in i bostaden.

Avslutningsvis tycker jag att du ska påtala detta för den som är verksamhetsansvarig och kräva en förklaring. Det är möjligt att jag, som inte är expert på området, har missat någon betydelsefull aspekt men jag betvivlar att så är fallet. Får du inte en förklaring, eller om den framstår som bristfällig, ligger det nära till hands att lämna in en anmälan mot boendet till justitieombudsmannen (JO). Hör av dig om du vill ha vägledning kring det!

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”