FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott29/10/2020

Är det lagligt att inneha vapenmagasin utan vapenlicens?

Hej.. Är det lagligt att inneha ett vapen magasin till Sverige om man inte ha vapenlicens

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna idag

Vapenmagasin är en matningsmetod för eldvapen. Magasinet är den behållare som innehåller ett vapnets ammunition och som med hjälp av olika påtryckningar för ammunitionen in i vapnets laddningscykel innan ett skott kan avlossas. Idag krävs tillstånd, alltså en vapenlicens, för att inneha skjutvapen, ammunition, bedriva handel med skjutvapen, yrkesmässigt reparera skjutvapen samt för att föra in skjutvapen eller ammunition i Sverige. Undantag finns för vapen med begränsad effekt - till exempel kolsyrevapen, vid vissa fall av utlåning samt om vapnet och ammunitionen omfattas av lagen om krigsmateriel. (2 kap. 1 § vapenlagen) Det är alltså idag lagligt att inneha tomma vapenmagasin (det vill säga utan ammunition) utan vapenlicens.

Förslag på förändring av reglerna

Regeringen lade fram ett förslag om att ändra dessa regler i slutet av 2019. Förslaget var att ett generell reglering för löstagbara magasin skulle införas. Däremot skulle den som redan hade en vapenlicens kunna fortsätta bruka magasin så länge de avsåg samma ändamål som man fått sin licens för. (Prop. 2019/20:58)

Regeringen menade även att deras förslag hade stöd i EU-rätten (som har företräde mot svensk nationell rätt och ska följas direkt alternativt implementeras i svensk rätt). I ett direktiv framgår att EUs medlemsländer ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen och ammunition av kategori A, det vill säga helt förbjudna skjutvapen som man inte kan söka tillstånd för. (Artikel 6 Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen samt bilaga 1) Bestämmelserna för förvärv och innehav av ammunition ska vara detsamma som för skjutvapnen ammunitionen är avsedd för. (Artikel 10 Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen)

Det är dock inte klarlagt att EUs direktiv kan tolkas på så sätt att även magasin ska omfattas av reglerna. Regeringens förslag röstades också ner av oppositionen och några regeländringar har därför inte trätt i kraft. Det är dock möjligt att förändringar kommer att ske framöver.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”