Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?

FRÅGA
Hej. Är det lagligt att låsa in folk, eller hindra de från att lämna en plats?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar om det under någon omständighet kan vara lagligt att hindra människor från att lämna en plats. Jag kommer besvara din fråga både utifrån om det är staten eller en privatperson som gör detta. Om det är staten (t.ex. om polisen hindrar någon från att lämna en plats) så rör denna fråga grundlagsstadgade rättigheter som finns i Regeringsformen (RF), men även inskränkningar som kan ske genom annan lag. Om det är en privatperson som gör detta så kan t.ex. olaga frihetsberövande i brottsbalken (BrB) bli aktuellt.

Människor har rörelsefrihet

Du är skyddad mot frihetsberövanden från det allmänna (RF 2 kap. 8 §). Detta innebär att du genom grundlagen har ett skydd från att staten ska kunna hindra dig från att lämna en plast eller låsa in dig.

Om någons rörelsefrihet ska begränsas måste lag finnas om detta

Rörelsefriheten kan bara begränsas genom lag (RF 2 kap. 20 §). Detta innebär att endast frihetsberövanden som finns skrivna i lag får förekomma. Detta är t.ex. lagar om fängelsestraff, häktning, olika former av tvångsomhändertaganden och att polisen får avlägsna eller omhänderta personer. Exempel på en bestämmelse som inskränker rörelsefriheten finns i polislagen. Polisen får bl.a. omhänderta en person för identifiering om det finns anledning att anta att hen är efterspanad eller efterlyst (PL 14 §).

Begränsningar av rörelsefriheten får bara ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle (RF 2 kap. 21 §). Begränsningar av rörelsefrihet får alltså inte gå längre än vad som är nödvändigt för att tillgodose det intresse som skyddas.

Om det är en privatperson som begränsar rörelsefriheten

De inskränkningar i rörelsefriheten som jag beskrivit är alltså de som staten har. Om det istället är en annan privatperson som skulle låsa in eller på något annat sätt beröva någon friheten kan detta röra sig om olaga frihetsberövande, vilket är olagligt (BrB 4 kap. 2 §).

Sammanfattning

Du har rörelsefrihet och får därmed inte från staten hindras från att lämna en plats om det inte finns bestämmelser om detta i t.ex. polislag. Om det är en privatperson som t.ex. låser in någon så kan detta röra sig om olaga frihetsberövande.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?