Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?

2019-09-16 i Övriga brott
FRÅGA
Är det lagligt att fotografera barn som leker och som man inte känner? Tänker på bla GDPR .
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Inledningsvis måste det konstateras att Dataskyddsförordningen (GDPR) utgörs av ett komplext regelverk med en mängd regler som behöver tas i beaktande. För mer information rekommenderar jag att du läser förordningen i sin helhet eller besöker Datainspektionens hemsida. Utgående från din frågeställning kommer jag att förklara det mest relevanta och vilka regler som skulle kunna aktualiseras.

När tillämpas GDPR?

GDPR tillämpas på automatiserad behandling av personuppgifter på den europeiska marknaden enligt artikel 2-4. En personuppgift vara vilken information som helst som direkt eller indirekt går att länka till en person. En bild eller film kan med andra ord falla under tillämpningsområdet för GDPR.

Det framgår inte av din fråga i vilket sammanhang eller i vilket syfte bilderna tas. I artikel 2 GDPR finns det ett undantag från förordningens tillämpningsområde som gäller personuppgifter som en fysisk person behandlar rent privat. Detta innebär att GDPR inte gäller om du tar bilder för enbart privata syften tex. för att skapa ett familjealbum.

Om det inte är fråga om fotografering för privata ändamål gäller GDPR. Då måste behandlingen av bilderna göras i enlighet med GDPR. Då ställs det en mängd krav som och personuppgiftsansvarig bör bekanta sig med förordningen i sin helhet. Utöver de specifika krav som uppställs i förordningen finn det i artikel 5 GDPR ett antal principer som alltid måste efterlevas. Som exempel kan anges principen om ändamålsbegränsning som innebär att personuppgifter endast får användas för ett angivet ändamål och inte i annat sammanhang.

Finns det annan lagstiftning som hindrar att jag tar fotografierna?

Även om det inte finns något i GDPR som hindrar att du fotograferar barnen kan det finnas begränsningar i annan lagstiftning. Beroende på bildernas innehåll finns det flera bestämmelser i Brottsbalken (BrB) som kan bli gällande. Som exempel kan följande anges:

Kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB innebär att någon olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.

Förtal i 5 kap. 1 § BrB gäller för bilder som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Om en någon tar bilder på ett sätt som antastar någon annan, utsätter denne för störande kontakt eller på annat sätt är hänsynslös kan även Ofredande i 4 kap. 7 § BrB aktualiseras.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte är olagligt att ta bilder på barn bara för att man inte känner dem. Det kan dock vara otillåtet att ta bilder på andra, om syftet eller tillvägagångssättet inte överensstämmer med ovan anförda regler.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (808)
2020-07-31 Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse
2020-07-31 Att bjuda personer under 20 års åldern?
2020-07-31 Är det olagligt för en 16-åring att ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?
2020-07-31 Kan man köpa läkemedel från England efter de gått ur EU?

Alla besvarade frågor (82649)