Är det lagligt att endast erbjuda betalning via en app?

FRÅGA
Hur ser lagen på att på vissa platser går det endast att Bela parkering via en app? Det vill säga att det inte finns några andra alternativ som t.ex. en automat.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hur ser lagen på att endast kunna betala via en app?

Svaret på din fråga återfinns i den grundläggande avtalsrättsliga principen om avtalsfrihet. Företag får välja själva vilka de vill ingå avtal med och kan som ett led i detta neka olika betalningssätt, t.ex. kontanter. Även parkeringsbolag får välja själva vilka betalningssätt de ska erbjuda till sina kunder.

Ett parkeringsbolag måste med andra ord inte erbjuda t.ex. betalning via automat eller på annat sätt. Det är fullt tillräckligt att erbjuda betalning via en app. Om ett bolag väljer att endast tillhandahålla betalning via en app är det upp till kunden att acceptera eller inte acceptera det betalsättet.

Sammanfattningsvis så finns alltså inget hinder i lag för parkeringsbolag att endast erbjuda betalning via app, och det finns inte heller någon skyldighet att tillhandahålla andra alternativ för betalning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?