Är det lagligt att bära mejslar på allmän plats?

2019-05-30 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Är det lagligt att bära skruvmejsel? Stjärnmejsel och plattmejsel. Ja eller nej.Mvh G
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är inte helt givet, utan beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Det som 1 § lagen om förbud mot knivar och andra farliga föremål (knivlagen) tar sikte på är föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. Förbudet tar i första hand sikte på knivar som är avsedda att medföras utomhus samt andra stick- och skärvapen men detta har i praxis kommit att utökas till att innefattas av såväl bollträ och verktyg så som mejslar.

Dessa föremål får inte innehas på allmän plats om inte undantagsbestämmelsen i paragrafens andra stycke är uppfyllt. För att dessa föremål ska få bäras på allmän plats krävs antingen

1) Att föremålet ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag (ex. polis, väktare eller ordningsvakt), eller

2) Om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat

Det andra undantaget tar främst sikte på arbete eller friluftsaktiviteter. En hantverkare som bär sina verktyg till och från arbetsplatsen omfattas inte av förbudet, inte heller föremål som används i samband med jakt, fiske eller camping. Men likaså kommer du inte fällas för brott mot knivlagen om du skulle inhandla verktyg och bära dem på allmän plats i påse, eller att du bär med dig verktyg i syfte att hjälpa en vän montera en möbel.

Avslutningsvis

Förbudet mot knivar och andra farliga föremål är inte absolut, utan lagens syfte är att begränsa förekomsten på allmän plats av knivar och andra tillhyggen som kan användas vid våldsbrott. Därmed är det omständigheterna som på många sätt styr huruvida du gör dig skyldig till brott enligt lagens bestämmelser.

Att bära en mejsel på allmän plats kan inte ses som naturligt om det inte finns något legitimt syfte. Att inneha en mejsel när man befinner sig på restaurang eller att bära en mejsel på stan endast i syfte att försvara sig är inte ett legitimt syfte och är båda exempel på praxis där personen i fråga fällts för brott mot knivlagen.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (767)
2020-05-31 Är det olagligt att föra oväsen mitt i natten på allmän plats?
2020-05-28 Är att ljuga samma sak som mened?
2020-05-26 Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?
2020-05-24 Falsk tillvitelse och vårdslös tillvitelse

Alla besvarade frågor (80609)