FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott12/07/2019

Är det lagligt att bära en annan nations polisuniform i Sverige?

Är det lagligt att bära en helt annan nations polisuniform i Sverige? Låt säga att jag skulle bära den Danska eller Kinesiska polisens uniform här.

Och finns det någon samarbetelag mot att bära just nordiska polisuniformer i dess grannländer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förbud mot att låtsas vara polis

Det är olagligt att låtsas att vara polis i Sverige när man inte är det. Brottet kallas "föregivande av allmän ställning" (brottsbalken 17 kap. 15§ första stycket). Förbudet handlar inte bara om att ha på sig polisuniform, utan också att låtsas vara polis när man inte är det oavsett om man gör det med eller utan uniform på sig. Förbudet gäller inte heller bara att låtsas vara poliser, utan också att låtsas vara någon annan tjänster som sysslar med "myndighetsutövning" eller att ha på sig något som får andra att tro att personen jobbar "i det allmännas tjänst".Vad innebär "myndighetsutövning" eller "i det allmännas tjänst"?

"Myndighetsutövning" kan vara ett lite otydligt begrepp som innebär flera saker. Det handlar i grunden om att om att det allmänna (till exempel staten, kommunen med flera) tar beslut där de utövar makt över en enskild person. Begreppet "i det allmännas tjänst" kan betyda att någon arbetar för till exempel staten, kommunen eller likande organisation och har därför viss makt eller befogenhet.Vad gäller för utländska polisuniformer då?

Det som avgör om man får ha på sig utländska polisuniformer är därför om andra kan tro att den utklädda personen håller på med "myndighetsutövning" eller om den är "i det allmännas tjänst". Då kan vi alltså säga att det avgörande blir om andra som ser den utklädda personen kan tro att den utklädde jobbar för till exempel staten. Antagligen är det inte att så många skulle tro att du jobbar för det allmänna om du har en kinesisk polisuniform på dig, och därför skulle det inte vara "föregivande av allmän ställning". Men när det gäller närmare länder som framför allt Norge, Island eller EU-länderna (framför allt Danmark), så skulle jag säga att risken ökar för att andra tror att du jobbar för det allmänna eftersom att det finns flera avtal om polissamarbete med de länderna. Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ger exempelvis viss makt åt utländsk polis, speciellt dansk polis (se lagens tredje kapitel). Det finns alltså ingen särskild "samarbetslag" om polisuniformer, men det finns som sagt en lag om internationellt polisiärt samarbete och flera avtal om polissamarbete med andra länder.


Men även om du går utklädd till dansk polis skulle jag säga att det är lagligt i de flesta fall. Så kan det vara om du till exempel är på en maskerad och det alla förstår tydligt att du är utklädd. Om någon på gatan tror att du är polis men du är tydlig med att du inte är det, så tror jag inte heller det ska vara några problem. Risken för att någon ska tro att du är polis minskar också om du till exempel går utklädd i en gammaldags, inaktuell polisuniform oavsett vartifrån uniformen är.Sammanfattning och råd

-Det avgörande är om det finns risk att någon annan tror att du jobbar för det allmänna (t.ex. staten) eller ägnar dig åt myndighetsutövning (har rätt att fatta beslut över andra personer).

-Det finns ingen särskild "samarbetslag" om polisuniformer, men en lag om polisiärt samarbete och flera samarbetsavtal med andra länder. Starkast är samarbetet med Norge, Island och EU-länderna (framför allt bland annat Danmark).

-Så desto längre bort från Sverige i världen polisuniformen är i från, desto mindre risk. Också mindre risk om till exempel du är på maskerad, har en gammalmodig polisuniform eller om på något annat sätt är tydlig med att du faktiskt inte är polis.

-Ursäkta om svaret var otydligt, men det beror faktiskt helt på omständigheterna. Slutsatsen är att så länge du är tydligt med att du inte är polis, så borde det inte vara några problem. Ett allmänt råd är förstås att inte ha på sig polisuniform så ofta, om du till exempel inte är på maskerad eller liknande, så slipper du oroa dig.


Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar JanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”