Är det lagligt att använda VPN i sverige?

FRÅGA
Hej! Är det lagligt att använda VPNexpress-tjänster idag i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är lagligt att använda VPN-tjänster i Sverige.

Det korta svaret på din fråga är att det är helt okej att använda VPN-tjänster i Sverige, däribland tjänster från VPNexpress/expressVPN. Det finns alltså inget i Svensk lag som förbjuder användandet av den här typen av program.

Däremot är det fortfarande olagligt att (medan man använder en VPN-tjänst) till exempel ladda ner och sprida piratkopierad film. Att det med VPN blir svårare för myndigheter och för upphovsrättsinnehavare att spåra och beivra sådan aktivitet ändrar inte den bedömningen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att VPN-tjänster i sig är helt lagliga och okej att använda sig av i Sverige.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (797)
2021-01-26 Har statsministern åtalsimmunitet?
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?

Alla besvarade frågor (88495)