FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/12/2021

Är det lagligt att åka till ett annat land och få dödshjälp?

Hej! Dödshjälp, är det något svensk medborgare bosatt här lagligen (dvs. utan att någon stoppar honom) kan söka sig till om han åker till ett land där metoden är tillåten? Vidare, finns det någon undre åldersgräns för sådant?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödshjälp

I svensk straffrätt är dödshjälp inte tillåtet. Att döda en annan person är brottsligt (mord eller dråp), även om det sker med personens samtycke.

Om man söker sig till ett land där dödshjälp är tillåtet kan man inte ställas till svars i Sverige (2 kap. 2 § andra stycket brottsbalken). Det krävs alltså att gärningen ska vara straffbelagd i Sverige och i det land där den begås för att svensk domstol ska vara behörig att döma till ansvar.

Åldersgräns

I din fråga framgår det inte om du undrar vilken åldersgräns de olika länderna som erbjuder dödshjälp har, eller om du undrar hur gammal man behöver vara för att exempelvis få åka till ett annat land och be om dödshjälp. Jag kommer nedan redogöra för det båda fallen.

Åldersgränsen varierar från land till land. Belgien är exempelvis det enda landet i världen som tillåter dödshjälp oavsett ålder. I Nederländerna är åldersgränsen tolv år.

I Sverige är den som är under arton år (underårig) är omyndig. Det innebär att man själv inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det är alltså inte tillåtet för en underårig att ingå i avtal utan föräldrars samtycke (9 kap. 7 § föräldrabalken).Föräldrarna har därmed ansvaret och bestämmer det mesta tills barnet fyllt arton år.

Sammanfattning

Det är alltså tillåtet att söka sig till ett land där dödshjälp är lagligt. Gällande åldersgränsen beror på vilket land man söker sig till.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser AliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo