Är det jäv om ombud och klient är vänner?

2017-11-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Våran dotter är i vårdnadstvist med sin före detta pojkvän.Sonen är 4 år.Pappas försvarsadvokat är släkting med hans nuvarande flickvän.Är inte det jäv?Vi tror pojkens pappa har fördelar av detta.Dom har fester och släkträffar ihop.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

En person som besitter en yrkesroll där denne ska fatta opartiska beslut kan hamna i en jävssituation om denne ska besluta kring en fråga för någon anhörig eller närstående. Det kan vara en anställd på en myndighet som avslår en ansökan för en ovän eller ger ett gynnande beslut åt en anhörig. Personen som ska fatta beslutet har som arbetsprincip att göra detta opartiskt. Skulle en jävssituation uppstå så måste denne ge över den beslutsfattande delen till en kollega. I rätten kan en domare anses vara jäv om någon av parterna i målet är bekant med domaren.

I en advokats fall så har denne ingen hänsyn att ta gentemot släktskap eller bekantskap med sin klient. Detta kan aldrig anses gynnande i rättslig mening då advokatens uppgift redan är att vara partisk i sin yrkesroll. Han ska ju nämligen försvara sin klient oavsett vilket band han har till denne. Däremot kan det absolut vara till fördel för klienten att advokaten känner till målet i större bemärkelse än om han endast läst om sin klient i ett papper.

Jävssituationer kan enbart uppstå när en person ska fatta ett beslut över en annan person.

Hoppas det går bra för dem och att de kommer kunna lösa sin tråkiga situation.

Jennie Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?