Är det jäv att hjälpa sin kompis om man jobbar på förvaltningsmyndighet?

Hej! Kan man som receptionist vid en förvaltningsmyndighet hjälpa ens bästa kompis med att besvara frågor om ett ärende som ska lämnas in för handläggning? Och får man som receptionist sedan skriva in uppgifter från en pappersblankett i myndighetens handläggningssystem? Eller ses dessa två nämnda saker som jäv, opartiskhet? Tacksam för svar :)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om att du som receptionist vid en förvaltningsmyndighet kan hjälpa din bästa vän med att besvara frågor om ett ärende som ska handläggas på förvaltningsmyndigheten. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av förvaltningslagen (FL).


Det kan vara jäv att du hjälper din vän. 

Det som kan bli aktuellt i ditt fall är så kallat delikatessjäv (16 § 4 p. FL). För att delikatessjäv ska bli aktuellt så ska en “särskild omständighet” som medför att din opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas föreligga. Det kan vara så att du i egenskap av receptionist hjälper din bästa vän utgör en sådan särskild omständighet.


Om det däremot är uppenbart om frågan om opartiskhet saknar betydelse så ska myndigheten borste från jäv (16 § 3 st.). Detta stycke av bestämmelsen är utformat för att träffa ärenden av rutinkaraktär exempelvis: rena serviceärenden, ärenden av enbart informationskaraktär eller registreringsärenden. Sådana ärenden där det är uppenbart att du som handläggare inte kan påverkas av utomstående omständigheter.


Beroende på vad ärendet innebär så kan det med ovanstående som bakgrund alltså innebära att du är jävig om du hjälper din kompis. Jag hade avrått dig från att hjälpa din kompis för att undvika eventuellt jäv. Konsekvensen av jäv är att du inte får handlägga ärendet eller närvara när beslut i ärendet tas (17 § FL).


Vidare så kan din hjälp av din vän stå i strid med objektivitetsprincipen som gäller för förvaltningsmyndigheter (5 § FL). Om du på något sätt gynnar din kompis mer än någon annan som du handlägger hos förvaltningsmyndigheten.


Sammanfattning och avslutande ord

Sammanfattningsvis hade jag avrått dig ifrån att hjälpa din kompis. Då det kan utgöra jäv samt stå i strid med objektivitetsprincipen.


Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (länk) eller skicka in en till fråga på våran hemsida.


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000