Är det jag eller bostadsrättsföreningen som ska bekosta en höjning av mitt balkongräcke om det är föreningen som kräver att det ska höjas?

2021-08-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, vi har fått ett brev från fastighetsförvaltaren i vår förening om att vårt balkongräcke är för lågt i relation till möjlig fallhöjd och att vi själva måste åtgärda det. Höjd från golv till balkongräcke mäter 1.05 m och ska enligt brevet vara 1.1 m. De hänvisar till BRB (boverkets byggnadsregler) kap 8:2, men när jag själv försöker läsa där är det bara ett allmänt råd med 1.1 m och att det bör vara så men inte att det måste. Vi vill såklart att vår balkong ska vara en säker plats för oss vuxna och barn men ställer oss frågande till om det verkligen är vi som ska bekosta en sådan åtgärd? För oss känns det mer som en säkerhetsaspekt som föreningen bör bekosta då det är de som byggt balkongerna från början. Vad har vi för möjligheter att strida mot detta? Jag har även läst i stadgarna till föreningen och kan inte se att vi som bostadsrättsinnehavare har krav på oss att åtgärda sådana saker på balkongen utan där står det följande;"Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa föreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen"Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äldre hus kan ha räcken som är under 1,1 m. Precis som du skriver finns det rekommendationer på att räcken ska vara 1,1 m.

Vem ska stå kostnaderna för höjningen?

Rättslägen i det här fallet är oklart. Det finns domar som pekar åt olika håll. Som du skriver innehåller era stadgar regler om underhåll så som målning av insidan av balkongfronten. Det tyder på att föreningen ansvarar för målningen av utsidan av balkongfronten. Som bostadsrättsägare äger du endast nyttjanderätten till lägenheten. Det innebär att föreningen äger fastigheten och lägenheterna. Ett balkongräcke är ett typiskt byggnadstillbehör enligt 2 kap 2 § jordabalken. Ändringen av balkongräcket bör därför ligga på föreningens ansvar eftersom det är de som driver frågan. Om det i stället var du som på egen hand begärt en höjning av räcket skulle betalningsansvaret förmodligen åläggas dig. Du bör ställa frågan direkt till föreningen, för att få klarhet i frågan.

Sammanfattning

Räcket ägs av föreningen. Om det är föreningen som driver frågan om höjning av räcket är det föreningen som ska bekosta höjningen. Rättsläget är dock oklart. Om du behöver hjälp att reda ut frågan med din förening, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1247)
2021-10-24 Hur tar man del av uppgifter om bostadsrätter?
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?

Alla besvarade frågor (96553)