Är det i överensstämmelse med kommunallagen att certifiera kommunen som Fairtrade City?

FRÅGA
Valdemarsviks kommun har certifierat sig som Faire Trade City. Detta innebär att kommunen överför skattepengar till personer/ organisationer utan anknytning till kommunen, dels genom att betala licenspengar till Faire Trade AB Sverige dels genom att förbinda sig att köpa in varor till högre pris än vad som är marknadsmässigt.Är detta i överensstämmelse med Kommunallagen?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommunens allmänna befogenheter
Enligt kommunallagen får kommuner själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, annan kommun eller någon annan (kommunallagen 2 kap. 1 §).

Är Fairtrade City i överensstämmelse med kommunallagen?
Frågan om det strider mot kommunallagen att en kommun diplomerar sig som en Fairtrade City prövades år 2007 av Länsrätten i Östergötlands län (mål 4619-07). Domstolen bedömde frågan som gällde just ett överklagande av Linköping kommuns satsning att bli diplomerad som Fairtrade City. Domstolen avslog överklagan och menade att diplomeringen är lagenlig, att den alltså inte strider mot kommunallagen.

Domstolen framförde att kommunens engagemang inte är enbart knutet till föreningen Rättvisemärkt, varför engagemanget inte gynnar någon enskild och alltså inte strider mot kravet om allmänt intresse. Vidare konstaterade domstolen att diplomeringen som Fairtrade City i huvudsak innebär att kommunen åtar sig att följa ILO-konventioner gällande förhållanden på arbetsmarknaden som Sverige har skrivit under och att det kommunala biståndet inte är ett otillåtet intrång inom statens utrikes- eller biståndspolitik.

Är Fairtrade City i överensstämmelse med konkurrensrättsliga regler?
Gällande att kommunen betalar licenspengar till Fairtrade AB och förbinder sig att köpa in varor till högre pris än vad som är marknadsmässigt konstaterande även Länsrätten att krav på att ta etiska och sociala hänsyn i offentlig upphandling inte är otillåtet utan i högsta grad förenligt med konkurrensrättsliga regler i lagen om offentlig upphandling och EU-rätten. Även om detta hänsyn kan leda till högre priser.

Avslutningsvis är domen från Länsrätten i Östergötlands Län visserligen inte prejudicerande, vilket betyder att den inte helt visar hur lagen ska användas i praktiken. Däremot är det den enda domen om just denna frågan, varför vägledning kan hämtas ur den. Frågan om det däremot är fördelaktigt för en kommun att bli diplomerad är omdebatterad, men snarare en politisk fråga än en juridisk. Fairtrade City är alltså i överensstämmelse med lagen och många kommuner har idag diplomeringen lagligt.

Hoppas mitt svar gav klarhet i din fråga och dagens rättsläge, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: tova.andersson@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (926)
2021-09-20 Allemansrätten - Vad gäller i förhållande till fastighetsägare?
2021-09-19 Behöver man ett nytt pass/id om man ändrar ordningen på sina efternamn?
2021-09-18 Serveringsansvarig
2021-09-18 Ta med alkohol utan serveringstillstånd

Alla besvarade frågor (95767)