Är det fråga om ett avtalsbrott när motparten inte låter mig träffa hunden som jag överlåtit, när det var en del i avtalet?

2020-07-05 i Avtal
FRÅGA
Hejsan jag sålde min hund för 9 månader sedan vi skrev ett avtal om att jag ska få ha rätten till att träffa hunden efter överenskommelse. Men dem nekar mig att träffa henne för hennes bästa. Får dem lov att göra så eller räknas det som avtalsbrott ? Mvh X
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att du har överlåtit din hund, och att det i avtalet klargjordes att du skulle ha rätt att träffa hunden enligt överenskommelse.

I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att det står var part fritt att ingå och sluta avtal, så länge parterna har rättslig handlingsförmåga (är myndig enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken).

Jag utgår från att båda parter har rättslig handlingsförmåga, vilket innebär att i det ögonblick ni skrev under avtalet är det bindande, enligt principen om pacta sunt servanda (avtal ska hållas), vilket framgår av 1 kap. 1 § Avtalslagen. Juridiskt sett räknas hundar som egendom, vilket innebär att argumentet om hundens bästa inte är gångbart i det här fallet.

Enligt avtalet har du rätt att träffa hunden. Motparten bryter mot avtalet och gör sig således skyldig till avtalsbrott.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1431)
2021-03-03 Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?
2021-02-27 Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?
2021-02-27 Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?
2021-02-27 Avtalslagen eller köplagen?

Alla besvarade frågor (89936)