Är det försök till köp av sexuell tjänst när man svarar på en annons om sexuella tjänster?

FRÅGA
Hej.Jag såg en annons från en svensk tjej som erbjöd sexuella tjänster. Vi pratade och hon sa ett pris hon skulle ha för träff. Vi bestämde aldrig träff, och jag avsåg heller inte att fullfölja. Nu hotar hon med polisanmälan samt att lägga ut chatten på sociala medier om jag inte ger henne pengar. Har jag gjort juridiskt fel och vad ska jag göra? Vill inte bli uthängd för att ha för första gången pratat med någon som erbjöd tjänster, när jag dessutom inte vågar igenomföra köpet eller hade tänkt det. Det var mer en fantasi, en spännande sak att prata om men som aldrig tänkts genomföra.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

För att besvara dina frågor om du har gjort något juridiskt fel och vad du kan göra kommer jag nedan förklara situationen kring köp av sexuell tjänst samt försök till köp av sexuell tjänst. Den lag jag kommer använda mig av är brottsbalken (förkortas BrB).

Har jag gjort något juridiskt fel?

Av de omständigheter du lämnat i frågan är min bedömning att det juridiska fel du kan ha begått är försök till köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § BrB) jämte (6 kap. 15 § BrB).

Köp av sexuell tjänst ett brott i Sverige, handlandet kriminaliseras genom 6 kap. 11 § BrB och innebär kortfattat att den som köper en sexuell tjänst begår ett brott och riskerar fängelse i högst ett år. I ditt fall har du uppenbarligen inte gjort dig skyldig till köp av sexuell tjänst då varken köpet eller tjänsten har genomförts. Här ska man dock komma ihåg att även försök till köp av sexuell tjänst är brottsligt enligt 6 kap. 15 § BrB.

Försök till köp av sexuell tjänst

Ovan har jag sagt att det juridiska fel du kan ha gjort dig skyldig till, med andra ord det brott du kan ha gjort dig skyldig till, är försök till köp av sexuell tjänst. Jag kommer här därför förklara vad försök till köp av sexuell tjänst innebär och vad som krävs för att man ska ha gjort sig skyldig till det brottet.

För att göra sig skyldig till försök till köp av sexuell tjänst krävs att man påbörjat utförandet av själva brottet men att det inte har genomförts och att det har förelegat fara för att brottet skulle komma att genomföras (23 kap. 1 § BrB). För att dömas krävs dessutom uppsåt eftersom köp av sexuell tjänst är ett s.k. uppsåtligt brott (1 kap. 2 § BrB). Uppsåt innebär förenklat att man har för avsikt att begå den brottsliga gärningen.

Den slutliga frågan blir då om du kan ha gjort dig skyldig till försök till köp av sexuell tjänst. Av din fråga framgår att ni har pratat och hon har lämnat ett pris, men inte mer än så. Ni har inte bestämt träff och du har inte haft uppsåt att genomföra köpet av den sexuella tjänsten (se ovan angående vad uppsåt är). Min bedömning är med det sagt att du antagligen inte har gjort dig skyldig till försök till köp av sexuell tjänst. Notera dock att det inte är jag som avgör ifall du döms för brott eller inte, blir det rättegång av det hela så avgör domstolen.

Vad ska jag göra?

Angående chatten personen du pratat med om tjänsten har finns det inte så mycket du kan göra. Om hon däremot hänger ut dig skulle du kunna polisanmäla henne för förtal (5 kap. 1 § BrB). Förtal är kortfattat att någon lämnar uppgifter om dig där du framställs som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt samt att dessa uppgifter är ägnade att utsätta dig för andra missaktning. Utan att bli alldeles för långrandig i denna fråga är min bedömning att om hon hade hängt ut dig genom att sprida det ni skrivit i chatten så skulle det kunna utgöra förtal. Därför är mitt råd till dig att, om hon hänger ut dig, göra en polisanmälan.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?