FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv25/02/2018

Är det förskott på arv eller gåva?

Hej! Min far dog nyligen. Nu har det framkommit att bara 3 dagar innan gjorde han o frun (vår mor) en "affär" med deras son (min bror). Det innebär att han ensam har fått våra föräldrars bostadshus genom ett gåvobrev. Däri står också att "detta inte skall räknas som förskott på arv". ( värde ca 1 1/2 miljon)

(Fullt utrustat stort garage med maskiner, grävare, bilar,mm följde visst också med)

Den andra fastigheten med tillhörande skog o mark, har han fått köpa till ett underpris ( 400 000. Troligt värde är minst 600 000.) I köpebrevet står "betalning sker enligt överrenskommelse" ...?

Nu är jag kallad till bouppteckning nästa vecka, o jag har nu 2 frågor:

1: Kan dom verkligen göra på detta vis? Vi är 2 syskon som är deras gemensamma barn, men som det verkar blir ju jag helt utan något, den dagen vår mor går bort.. Eller?

2: Vad ska jag tänka på/göra vid bouppteckningen?

Mycket Tacksam för svar inom kort. Med Vänlig Hälsning/ A

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrarnas bostadshus
Reglerna om arv kan du hitta i Ärvdabalken (ÄB). Det finns en presumtion i 6 kap. 1 § ÄB som säger att det som arvlåtaren gett en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv. I denna situationen är din bror bröstarvinge och därför finns denna presumtionen även i detta fall. Som du kan se i paragrafen kan dock presumtionen brytas om annat har föreskrivits. Ett exempel på detta är att det har skrivits ett gåvobrev som säger att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Detta innebär att i detta hänseende gjorde dina föräldrar rätt som skrev ett gåvobrev om de inte ville att det skulle räknas som förskott på arv.

Det finns ett undantag som kan bryta presumtionen, vilket regleras i 7 kap. 4 § ÄB som aktualiserar att gåvan kan likställas med testamente. Exempel på situationer då detta tillämpas är när arvlåtaren skänker bort egendom på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. Om er mamma exempelvis bor kvar i huset tills hon dör kan det innebära att denna paragrafen kan tillämpas.
OM paragrafen är tillämplig ska det istället likställas med ett testamente, vilket innebär att det kommer avräknas vid ett senare arvskifte då du i den situationen har rätt till laglott. Enligt 7 kap. 4 § 2 st. måste du dock väcka talan om du tycker att paragrafen är tillämplig i er situation.

Den andra fastigheten
Om din bror har köpt marken till underpris (alltså under marknadsvärdet) så ska mellanskillnaden ses som gåva. Om det du nämnt i exemplet skulle stämma, skulle alltså 200.000 kr vara att anse som en gåva. Även här gäller presumtionen i 6 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att om det inte finns liknande gåvobrev för det han köpte så ska alltså mellanskillnaden ses som förskott på arv.

Får dem göra så?
Angående föräldrarnas bostadshus beror det på om de nämnda situationerna föreligger för att bostaden ska ses som ett förskott på arv eller som gåva.
1. Om din mamma bor kvar i huset tills hon dör eller om det skedde på din pappas dödsbädd ex. är 7 kap. 4 § tillämplig. I dessa situationer får de alltså inte ge bostadshuset som gåva till din bror, utan det ska likställas med testamente. Du måste dock väcka talan i denna situationen.
2. Om paragrafen inte är tillämplig ska det alltså ses som en gåva och eftersom de skrivit ett gåvobrev kan därför bostaden undantas och ej vara med i arvsberäkningen för dig. Som svar, ja de får alltså undanta fastigheten genom att skriva gåvobrev.

Angående den andra fastigheten ska det ses som förskott på arv om han har fått köpa den till underpris. Du får då jämföra marknadspriset med det han betalade, mellanskillnaden ska ses som förskott på arv. Eftersom du inte nämner att det finns något gåvobrev eller liknande är presumtionen att det är förskott på arv.

Vad ska du göra på bouppteckningen?
Du ska därför meddela i samband med bouppteckningen att du anser att gåvorna är förskott på arv. Eftersom din pappa då ägde halva fastigheten (om föräldrarna ägde gemensamt alltså) ska det antecknas i bouppteckningen att förskott på arv getts till din bror och detta ska då beaktas vid efterarvsberäkningen och arvskiftet sedan när din mamma dör.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?