FrågaAVTALSRÄTTAvtal04/08/2021

Är det formellt korrekt att upprätta flera exemplar av ett och samma avtal?

Är det formellt korrekt att upprätta 4 original av ett och samma avtal? Syftet är att alla som är berörda ska få varsitt. Underskrift sker bara av två personer.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om avtalsrätt och det regleras i avtalslagen (AvtL). Då jag inte vet vad för typ av avtal det rör sig om kommer jag utgå ifrån de generella reglerna om avtal.

Svaret är ja, då man oftast brukar upprätta ett exemplar till varje part i avtalet. Så svaret på din fråga är att det är fortfarande formellt korrekt att upprätta flera exemplar av avtalet och det påverkar inte avtalets giltighet.

Varför man upprättar fler exemplar av ett avtal är bland annat ur ett tvist- och bevishänseende. Som exempel när det kommer till ett anställningsavtal så upprättar man oftast två exemplar. Det är till för att om det som skulle bli en tvist om exempelvis lön, så kan den part som anser att det är fel använda sitt exemplar som bevisningen att det strider med avtalet. Då om det bara skulle finnas ett exemplar så skulle den part som inte besitter avtalet behöva hämta det av den andra part för att använda som bevisning när de hävdar något och då kan det bli komplicerad situation att få tag i avtalet. Så länge alla avtalen är identiska kommer det inte vara några problem. Problem kan uppstå om avtalen skiljer sig från varandra då det kan bli svårt att veta vilket avtal som faktiskt gäller och vilket som är felaktigt.

Alltså när det kommer till avtalsrätt så är huvudregel att det inte finns något formkrav på att ett avtal ska vara skriftligt för att vara giltigt (om inget annat föreskrivs som exempel fastighetsköp, 1 § 3 st. AvtL). Det betyder att ett avtal kan vara giltigt även om inget exemplar har upprättats. Den fysiska kopian eller avtalet används mer till att kunna bevisa att avtalet faktiskt finns.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar

Lucas RasmussonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning