Är det förbjudet att vittna som syskonbarn till testator eller som kusin till arvtagare?

Jag har nyligen bevittnat en väninnas testamente, i hennes närvaro och samtidigt som ytterligare en närvarande person bevittnade testamentet.Arvtagarna är testators barn, inga andra. Min fråga gäller andra vittnet som är testators syskonbarn och alltså arvtagarnas kusin (och som alltså inte alls nämns som arvtagare). Nu har jag läst i en frågespalt att den som bevittnar testamente inte får vara släkt med vare sig testator eller arvtagare utan då kan testamentet ogiltigförklaras. Jag vet att min väninna har skrivit ett tidigare testamente med annan fördelning, där en numera exsambo får hälften och barnen endast sin lagstadgade arvslott. Kan exsambon hävda ogiltigt testamente?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga gäller vilka som kan bevittna ett testamente. Detta regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vem får inte vara testamentsvittne?:

Testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får inte vara vittne (se 10:4 ÄB).

Med rätt upp- eller nedstigande släktskap menar man föräldrar, mor-/farföräldrar etc samt barn, barnbarn etc.

Det är alltså inte förbjudet att bevittna ens moster/fasters testamente.

Ingen får heller bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne (se 10:4 2 st. ÄB).

Det är alltså inte förbjudet att bevittna ett testamente där ens kusin är arvtagare. Det andra vittnet är inte heller, enligt din fråga, arvtagare.

Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte heller vara testamentsvittne (se 10:4 ÄB).

Om inte denna heller är tillämpbar ska alltså testamentet utifrån din fråga troligen anses vara giltig.

Sammanfattning:

Exsambon kan troligen inte ogiltigförklara testamentet baserat på testamentsvittnena.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning