Är det förbjudet att samla på vissa sorters knivar?

2018-07-25 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Jag är femton år och är intresserad av knivar. Jag tänkte skaffa mig en fällkniv (endast för att samla på). Jag vet att det i vissa länder är förbjudet att ha knivar som låser i det utfällda läget. Hur ser lagen ut i Sverige? Jag har läst i knivlagen men finner inget svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det inga totalförbud mot att inneha vissa typer av knivar. Däremot innehåller knivlagen vissa begränsningar beträffande under vilka omständigheter knivar och andra farliga föremål får innehas. Begränsningarna kan sammanfattas i tre kategorier av förbud: Förbud mot att inneha vissa föremål på allmän plats eller skolområde (1), förbud för personer under 21 år att inneha vissa typer av knivar (2) och förbud mot att saluhålla gatustridsvapen eller överlåta sådana vapen till personer under 21 år (3).

Det första förbudet är inte aktuellt i ditt fall eftersom du inte planerar att bära kniven på allmän plats eller i skolområde. Det andra förbudet framgår av sista stycket i 1 § knivlagen som stadgar att stickvapen som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas ut eller skjutas ut ur sitt skaft inte får innehas av personer under 21 år. Förbudet omfattar så kallade springstiletter och springknivar. En vanlig fällkniv omfattas inte av förbudet, men om knivbladet exempelvis är fjäderbelastat och snabbt kan fällas ut med en knapptryckning riskerar du att göra dig skyldig till brott genom att inneha en sådan kniv. Brott mot knivlagen straffas med böter eller fängelse i högst sex månader (enligt 4 §), men böter är i praktiken det överlägset vanligaste straffet. När du har fyllt 21 år kan du dock inneha även springstiletter och springknivar utan att göra dig skyldig till brott.

Det tredje förbudet framgår av 2 § som stadgar att knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen (s.k. gatustridsvapen), samt springstiletter och springknivar, inte får överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas. Detta förbud gäller dock endast överlåtaren, inte mottagaren. Det innebär att du inte gör dig skyldig till brott genom att inneha exempelvis knogjärn eller kaststjärnor, men den som du mottog vapnet av kan straffas för brott mot knivlagen. Eftersom springknivar och springstiletter omfattas av båda förbuden, begår dock både du och överlåtaren brott om du tar emot en sådan kniv av någon annan.

Kort sammanfattat är alltså inga typer av knivar totalförbjudna i Sverige, men du gör dig skyldig till brott om du införskaffar en springkniv eller springstilett innan du har fyllt 21 år.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (790)
2020-07-10 Påföljd för grovt penningtvättsbrott
2020-07-09 Vad som räknas som ett barnpornografibrott
2020-07-08 När är banker skydliga att undersöka kundens suspekta ekonomiska beteende?
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (81812)