Är det för sent att polisanmäla en våldtäkt efter ungefär ett år och fyra månader?

Jag blev utsatt för våldtäkt i december 2021 av en dåvarande partner. Har äntligen samlat mod till mig att anmäla. Kan jag göra det nu eller är det försent för att anmäla? Vill inte dra upp allt om det inte finns något att göra.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag vill börja med att säga att det är modigt av dig att nu vilja anmäla händelsen du råkade ut för. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan polisanmäla våldtäkten trots att det gått cirka ett år och fyra månader sedan händelsen ägde rum. Jag kommer försöka mitt bästa för att redogöra för vad som gäller och i svaret kommer jag använda vissa regler i brottsbalken (BrB).


Brottet våldtäkt preskriberas som tidigast efter 10 år
Man kan polisanmäla ett brott så länge brottet inte är preskriberat. Att brottet preskriberas innebär att den som utfört brottet inte längre kan dömas till påföljd för gärningen. Hur lång tid som måste gå innan ett brott preskriberas beror på straffskalan för det brottet, alltså hur svårt straff gärningspersonen kan dömas till (jämför 35 kap. 1 § BrB).


Brottet våldtäkt kan delas upp i tre olika svårhetsgrader: mindre grovt brott, brott av normalgraden och grovt brott (se 6 kap. 1 § BrB). Maxstraffet för mindre grov våldtäkt är fängelse i 4 år och maxstraffet för våldtäkt av normalgraden är fängelse i 6 år. Båda dessa har därför en preskriptionstid på 10 år (se 35 kap. 1 § första stycket tredje punkten BrB). För grov våldtäkt är maxstraffet fängelse i 10 år. Därför är preskriptionstiden för grov våldtäkt i stället 15 år (se 35 kap. 1 § första stycket fjärde punkten BrB).


Värt att notera kan även vara att en våldtäkt som begås mot någon som är under 18 år aldrig preskriberas så länge våldtäkten inte räknas som mindre grov (35 kap. 2 § första stycket andra punkten BrB). Inte heller en våldtäkt mot barn preskriberas (35 kap. 2 § första stycket tredje punkten BrB).


Du kan fortfarande polisanmäla händelsen
Oavsett vilken grad av våldtäkt det handlar om i ditt fall så är alltså preskriptionstiden minst 10 år. Det har bara gått ungefär ett år och fyra månader sedan händelsen och därmed är brottet inte preskriberat ännu. Det är därför inte för sent för dig att anmäla händelsen till polisen eftersom det fortfarande är möjligt att åtala och döma gärningspersonen för dennes handlingar.

Även om det fortfarande går att anmäla är det väldigt bra om det i så fall finns sparade bevis
Trots att du fortfarande kan polisanmäla händelsen uppmuntrar polisen att man vid våldtäkt och andra sexualbrott anmäler händelsen så fort som möjligt. Detta eftersom det underlättar mycket för polisen att kunna samla in och säkra bevis och spår som senare kan bidra till att få gärningspersonen dömd i domstol. När du nu polisanmäler våldtäkten lite senare vore det därför väldigt bra om du redan vid den aktuella händelsen sparade eventuella bevis som nu skulle kunna underlätta för polisutredningen.   

Mitt råd till dig
Det har som sagt gått ungefär ett år och fyra månader sedan händelsen ägde rum. Då riskerar det att bli svårt för polis och åklagare att styrka våldtäkt om det inte finns några direkta spår eller andra bevis kvar från händelsen. Fysiska spår försvinner nämligen ganska snabbt. Att det finns spår och andra bevis kvar underlättar som sagt mycket, men det är å andra sidan inte allt. Det går att få någon dömd trots att det inte finns tydliga fysiska spår kvar från själva våldtäkten.


Jag vill bara göra dig uppmärksam på detta men jag tycker att du är väldigt modig som vill anmäla händelsen. Jag tycker därför att du ska göra det om du känner att du har landat i det beslutet. I så fall kommer det även finnas mycket stöd för dig att få i en sådan situation.

polisens hemsida kan du läsa mer om hur man bör gå till väga om man blivit utsatt för sexualbrott. Där finns även hänvisningar till olika organisationer du kan vända dig till om du skulle behöva mer stöd.  

Min förhoppning är att du känner att du fått svar på din fråga och jag hoppas även att allt går bra framöver! Om du har några ytterligare funderingar, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”