är det för sent att anmäla sexualbrott?

FRÅGA
Hur länge är sexuellt övergrepp mot barn (offret 15 år och förövaren ca 50års åldern), straffbart? En vän blev förgripen när han var 15 av sin pappas sambo i sängen när han sov, hon "runkade" då av honom utan samtycke. Kan händelsen fortfarande polisanmälas eller har det gått för lång tid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge det är möjligt att anmäla något för sexuellt övergrepp mot barn. Det finns en så kallad preskriptionstid för varje typ av brott. Detta innebär att efter en viss tid, kan brottet inte längre leda till ett straff. Preskriptionstiden är alltså beroende av vilken typ av brott som begåtts, och vad detta brottet har för straffskala.

Det aktuella brottets straffskala

Brottet sexuellt övergrepp mot barn, framgår av 6 kap. 6§ brottsbalken. Det framgår där att straffskalan för detta brott är fängelse i högst två år. Även "vanligt" sexuellt övergrepp har denna straffskala (6 kap. 2§ brottsbalken), för de fall man inte kan konstatera att förövaren är närstående eller ansvarar för fostran av offret. Beroende på omständigheterna kring händelsen skulle även andra sexualbrott kunna bli aktuella, så som våldtäkt/våldtäkt mot barn, där straffskalan är fängelse 2-6 år. Dessa brott kan även betraktas som grova, och då ökar även straffskalan.

Preskriptionstiden

Preskriptionstiden för sexuellt övergrepp (mot barn) är fem år (35 kap. 1§ brottsbalken). Om brottet skulle anses vara en våldtäkt, eller grovt sexuellt övergrepp (mot barn), skulle preskriptionstiden vara tio år. Tiden för när man kan bli dömd för ett brott beror alltså på vilket brott det gäller. Preskriptionstiden löper från dagen för brottet och för att avbryta preskriptionstiden krävs att den misstänkte häktas eller får del av stämning beträffande brottsmisstanken. Preskriptionstiden avbryts alltså inte enbart genom en anmälan om brott, utan det krävs att personen antingen häktas eller delges stämning.

Rekommendation

Det framgår inte av din fråga hur lång tid som har förflutit sedan brottet begicks, så jag kan tyvärr inte ge något mer specifikt svar på din fråga i den delen. Men då det är svårt med just sexualbrott och bedömningen av vilket exakt brott det handlar om, dels för er, dels för mig själv, rekommenderar jag er att göra en anmälan till polisen, om det är det ni vill. Ni kan alltid anmäla brottet, sen är det upp till polisen och åklagaren att ta beslut om vilket typ av brott som gärningen avser, och i sådana fall om brottet har preskriberats och gärningsmannen inte kan bli dömd för brottet. Men beroende på hur lång tid som har gått sedan gärningen inträffade, får ni i sådana fall vara beredda på att ärendet läggs ned på grund av preskription. Det finns även risk att ärendet läggs ned på grund av bristande bevis om det är så att det gått för lång tid och man inte längre kan säkra bevis, och därför är det såklart alltid bäst att anmäla brottet så snart som möjligt efter det inträffat. Men ni kan som sagt alltid anmäla brottet, resten är upp till polisen att utreda. Ni kan lättast anmäla brott till polisen genom att antingen ringa till dem på 114 14, eller i vissa fall göra en anmälan på deras hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (396)
2021-04-20 Kan emojis uppfattas som sexuella ofredanden?
2021-04-19 Vad gäller när man köpt sexuella bilder av någon som är över 15 år men under 18 år?
2021-04-17 Våldtäkt. Hur mycket får den som utsätts försvara sig?
2021-04-13 Ändringsfrekvens av brottmål i hovrätten

Alla besvarade frågor (91439)