Är det ett sexualbrott om en kvinna visar brösten på stan?

FRÅGA
Hej! Är det sexbrott om en kvinna visar brösten på stan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige är det inte olagligt att visa brösten på stan eller vara helt naken för den delen. Det som kan komma att vara olagligt i samband med nakenhet är varför personen i fråga är naken. Det finns personer som kan uppleva nakenhet och att människor går runt med bar överkropp som obehagligt. De kan då i sin tur anmäla personen som går naken för förargelseväckande beteende men även för sexuellt ofredande.

Kan det anses vara ett sexualbrott om en kvinna visar brösten på stan?

Sexualbrottet som hade kunnat aktualiseras om en kvinna går runt topless på stan är blottning. Blottning regleras i 6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken (BrB) och det är sexuellt ofredande och straffbart om det är ägnat att väcka obehag eller kränka den sexuella integriteten av den som anmäler. Straffpåföljden är böter eller fängelse i högst två år. Det föreligger ett uppsåtskrav för att agerandet ska anses vara ett sexuellt ofredande. För att brottet ska vara straffbart måste det alltså ha begåtts med avsikt att väcka obehag eller kränka någons sexuella integritet. Polisen måste i sin tur kunna styrka att det förelåg uppsåt för sexuellt ofredande.

Det är alltså inte automatiskt ett sexualbrott för att en kvinna väljer att gå med bar överkropp på stan. För att det ska dömas som ett sexualbrott, krävs det att kvinnan avsiktligt valt att gå topless för att väcka obehag eller kränka den eller de som anmält händelsen. Det är väldigt sannolikt att kvinnor löper större risk att bli anmälda jämfört med män men det finns ingen skillnad i lagstiftningen mellan män och kvinnor och uppsåtskravet består. Det är inte olagligt att gå naken, det som kan vara olagligt är, som tidigare nämnt, varför man väljer att göra det.

Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Nathalie Chahine
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96482)