Är det ett giltigt kontrakt?

2018-01-14 i Avtal
FRÅGA
Hej. Om en vän lånar min bil i ett år och vi skriver ett kontrakt på att fordonsskatt, trafikförsäkring, böter för felparkering och ev andra avgifter gällande bilen skall betalas av min vän. Är det då ett giltigt kontrakt ?Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För de flesta kontrakt finns inga formkrav
Med undantag från kontrakt vid t.ex. fastighetsköp som måste vara skriftliga, finns det inga formkrav för de allra flesta kontrakt. Detta innebär att kontraktet inte måste vara utformat på ett visst sätt för att vara giltigt. Utgångspunkten är att även muntliga kontrakt är bindande, men ett sådant kontrakt är naturligtvis svårare att bevisa än ett skriftligt. I slutändan handlar det ofta om att en ska kunna bevisa att ett kontrakt faktiskt har ingåtts.

Ni har skrivit ett kontrakt och jag förutsätter att detta också är undertecknat av er båda, då det annars är svårt att bevisa att ni båda gått med på det. Att kontraktet i detta fall är giltigt borde det inte vara några tveksamheter om.

Kontraktets innehåll
En fråga som kan uppstå är vad innehållet i kontraktet är. Här är det viktigt att vara så tydlig som möjligt i formuleringen av kontraktet, så att det framgår exakt vad kontraktet innebär. Står det uttryckligen i ert kontrakt att "trafikförsäkring, böter för felparkering och ev. andra avgifter gällande bilen ska betalas av din vän" borde det dock inte finnas några tveksamheter om att det också är detta som gäller. Det borde vara svårt att misstolka.

Jag skulle alltså säga att kontraktet är giltigt, förutsatt att det är skiftligt, ni båda har undertecknat det och det tydligt framgår vad kontraktet gäller.

Avtal ska hållas
Utgångspunkten är att alla avtal/kontrakt ska hållas och alltså att din vän ska betala enligt kontraktet. Skulle din vän inte betala kostnaderna, trots att du flera gånger kräver din vän, kan du vända dig till Kronofogden för hjälp att få betalt genom ett s.k. betalningsföreläggande här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98612)