Är det ett brott om kassapersonal säljer folköl till minderårig?

2021-02-22 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Om en kassörska i dagligvaruhandel skulle råka sälja folköl till 17åring, utan uppsåt, vad kan hända då? Kan det finnas förmildrande omständigheter? Har det funnits sådant fall där personen friats?Föredrar svar via e-post.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kostnadsfria frågor som vi besvarar publiceras på Lawlines hemsida. Självklart är du som frågeställare alltid anonym.

Sammanfattningsvis är det ett brott att sälja folköl till minderåriga. Är brottet däremot av mindre allvarlig karaktär, det vill säga "ringa", ska det däremot inte straffas.

Det är ett brott att sälja alkohol till minderåriga

Folköl får som bekant inte får säljas till personer under 18 års ålder (3 kap. 7 § Alkohollagen). Den som sysslar med försäljning av folköl eller annan alkoholhaltig dryck har därmed ett ansvar att kontrollera att köparens ålder (3 kap. 8 § Alkohollagen). Säljer kassörskan folköl till en person under 18 års ålder gör hon sig därmed skyldig till brottet "olovlig dryckeshantering" (11 kap. 9 § Alkohollagen). Brottet kan begås både med uppsåt och av oaktsamhet. Det innebär att även misstag kan utgöra brott. Straffet för olovlig dyckeshantering är böter eller fängelse i högst 6 månader.

Ringa brott ska inte straffas

I alkohollagen finns dock en bestämmelse som anger att ringa brott inte ska straffas (11 kap. 10 § Alkohollagen). I ett rättsfall från 2006 hade en kassörska av oaktsamhet sålt 6 folköl till en 16 – åring och därmed gjort sig skyldig till nyss nämnda brott. Domstolen ansåg att brottet skulle betraktas som ringa och därmed inte straffas (RH 2006:13) . Faktorer som beaktades vid bedömningen av om brottet var att anse som ringa var den begränsade mängden alkohol, köparens ålder och att det saknades uppsåt hos kassörskan. Enligt domstolens bedömning verkar det som att köparens närhet till 18 års ålder gjorde det mer försvarligt med en felbedömning gällande köparens ålder.

Rättsfallet stämmer i många avseenden överens med de omständigheter du beskriver. Mycket talar för att fallet du beskriver hade bedömts som ett ringa och därmed icke straffbart fall av olovlig dryckeshantering.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96532)