Är det ett brott att vara högljud på kvällen i sin hyresrätt?

Hej, häromdagen kom grannen ner o klagade på att vi hade för hög volym på tvn, vi hade 70 på, vilket inte är så jättehögt på vår tv. Grejen är att hon klagade halv 7 på kvällen, och jag har för mig att man får låta rätt rejält fram till 21, dock ska man ju endå visa hänsyn. Men jag tycker enda de e fel att hon kommer o klagar klockan halv 7 , en lördagskväll! Så jag undrar e de ett brott jag gjort? Bor i hyreslägenhet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap. 25§ Jordabalken (JB) ska hyresgästerna som använder huset se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästerna ska vidare vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

I förarbetena till lagen har angivits att utgångspunkten för vad som ska förstås med störningar i boendet är bestämmelserna i hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen om sanitär olägenhet. För att falla under olägenhet ansågs en störning kunna vara skadlig i psykiskt eller fysiskt hänseende för en människas hälsotillstånd. Stöd får tas från den allmänna uppfattning om vad som får godtas i ett hus likt ditt och en avvägning får göras av vad som ska anses vara en störning i boendet. Mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående måste grannarna tåla. Hänsyn tas inte till om grannarna är känsliga än normalt (prop. 1992/93:115 s. 30). Däremot kan det sägas att de boende på natten ska kunna sova ostört, medan man på dagen får räkna med en del liv och rörelse i fastigheten.

Att som granne låta väldigt mycket fram till klockan 21 är ingen allmän uppfattning inom hyresvärlden, däremot kan med stöd av det argument ja tagit upp, grannar få tåla vissa "oljud" under kvällen. I grunden ska man dock komma ihåg att man som granne ska se till att de i omgivningen generellt sätt inte utsätts för störningar. Annat som i övrigt kan vägas in är ifall det rör sig om upprepat beteende eller en engångsföreteelse.

För att göra sig skyldig till ett brott måste det vara fråga om en gärning som finns uppräknad i Brottsbalken eller annan lag där straff i form av fängelse eller böter finns med i bestämmelsen. Att ha stört sin granne utgör inte ett brott i den bemärkelsen. Detta utesluter inte att du kan genomgå andra typer av sanktioner.

Enligt 12 kap. 25§ st. 2 JB ska hyresvärden nämligen ge hyresgästerna tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om dessa är bostadshyresgäster, underrätta socialnämnden i den kommun där bostaden är belägen om störningarna. Om hyresgästerna bryter mot detta och inte bättrar sig efter att de fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas enligt 42 § 1 st. 9 p.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000