FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott13/02/2017

Är det ett brott att ljuga under en rättegång?

Socialtjänster ljuger på råttegången. Jag påpekar ut, då blir de tyst.

Det kan bli en brott?`

Men vad ska jag göra and anmäla till?

Tack.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att tala osanning under en rättegång kan absolut vara ett brott, vilket brott det rör sig om påverkas dock av socialtjänstens roll i rättegången samt vilken typ av rättegång det rör sig om.

Brottet mened, 15 kap 1 § brottsbalken, blir aktuellt då någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen. Med laga ed menas att det endast uttryckligen lagstadgade eder som omfattas. Detta innebär att om någon har blivit kallat som vittne i rättegången och avlagt ed, 36 kap 11 § BrB, så begår denne ett brott om den talar osanning inför domstolen. Även någon som har blivit kallat som sakkunnig (någon med särskild kunskap inom ämnet) måste avlägga ed och således kan även denna person göra sig skyldig till mened. Detta är två exempel, det finns även andra tillfällen då någon ska höras under laga ed.

Påföljden för mened är normalt fängelse men i ringa fall kan istället böter utgå. Om någon person på socialtjänsten haft någon av ovanstående roller eller annars avlagt laga ed så kan de alltså gjort sig skyldig till brottet mened. Det kan vara värt att nämna att målsäganden och misstänkta i brottmål inte avlägger ed och de kan således inte dömas för mened.

Om socialtjänsten istället utgjorde part i målet så får de istället förhöras under sanningsförsäkran. För att en part ska kunna höras under sanningsförsäkran är det en förutsättning att det rör sig om ett tvistemål. Brottet osann partsutsaga, 15 kap 2 § BrB, blir aktuellt när en person talar osanning eller förtiger vissa viktiga uppgifter när denna förhörs under sanningsförsäkran.

Dessa brott faller in under allmänt åtal och således är det åklagaren som ska föra talan i dessa fall, 20 kap 2 § rättegångsbalken. Det går därför att anmäla brottet till polisen eller hos åklagaren, 20 kap 5 § rättegångsbalken. Det finns även andra brott i 15 kap BrB som kan bli aktuella om någon talar osanning under rättegången men inte har avlagt någon ed. Mitt råd är att ta kontakt med t.ex. ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig vidare i processen.

Sammanfattningsvis: De brott som kan bli aktuella finns i 15 kap BrB men det är främst brotten mened och osann partsutsaga som blir aktuella om någon ljuger under avlagd ed eller sanningsförsäkran. Anmälan om dessa brott kan göras till polisen eller åklagaren. Om du vill göra en anmälan hos polisen så besöker du ett poliskontor eller ringer telefonnumret 114 14.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara ElleforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo