Är det ett brott att inneha pengar som ska användas till att köpa narkotika?

2020-08-20 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, jag skulle köpa narkotika för en ganska stor summa men blev istället rånad på pengarna. Händelsen hände för drygt 6 månader sen. Kan jag polisanmäla honom? Eller blir jag själv straffad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du blev rånad på pengarna innan du hann använda dem till att köpa narkotika. Jag utgår även från att han som rånade dig inte är samma person som han/hon som du planerade att köpa narkotika av.

Du har inte gjort dig skyldig till narkotikabrott

Du kommer inte att kunna straffas eftersom det som du gjort i sig inte är något brott. För att det ska klassas som ett narkotikabrott krävs det att man har gjort något av följande: överlåtit narkotika, framställt narkotika, förvärvat narkotika, anskaffat, bearbetat, m.m., narkotika, på något sätt underlättat narkotikahandel, innehaft eller konsumerat narkotika. Detta ska vidare ha skett utan lov och med uppsåt (1 § narkotikastrafflagen, NSL).

Det är inte heller fråga om något av de förstadier till brott som är straffbara, d.v.s. försök (4 § NSL och 23 kap. 1 § brottsbalken), förberedelse eller stämpling (4 § NSL och 23 kap. 2 § brottsbalken). Det förstadium som i ditt fall skulle ligga närmast är förberedelse. Förberedelse innebär bl.a. att man lämnar betalning för ett brott eller hanterar något som är tänkt att användas som hjälpmedel vid ett brott (23 kap. 2 § brottsbalken). Förberedelse till narkotikabrott kan t.ex. innebära att man ger eller tar emot pengar som betalning för narkotika. Eftersom du bara har haft pengarna på dig har du inte gjort dig skyldig till förberedelse.

Hur du kan gå vidare

Jag rekommenderar dig att gå vidare och göra en polisanmälan gällande rånet.

Om du har flera frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88449)