Är det ett brott att fråga en tjej om hon vill ha sex?

FRÅGA
Jag har en kompis till mig som blivit anklagad för sexuellt ofredande, han och en tjej satt och kysstes med varandra och det vart lite intimt. Och då frågade han tjejen om hon vill ha sex, och då kände hon sig kränkt och hon hotar med att anmäla han. Kan det hända något och riskerar han att inte kunna söka vapen licens?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan är främst om din väns handlande ska rubriceras som sexuellt ofredande, ofredande, förolämpning eller ses som inget brott alls.

Förolämpning

Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom ska dömas för förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken (BrB). För att dömas för förolämpning ska frågan vara ägnad att såra henne. I sammanhanget kan det vara svårt att visa att syftet med frågan varit att såra eller kränka henne. Regeln tar sikte på bl.a. verbalinjurier såsom skällsord. Sådana uppgifter har inte förekommit i din fråga. Vid förolämpning äger som huvudregel enbart målsägande rätt att väcka talan mot den som den brottsliga handlingen, det är ett så kallat målsägandebrott. En polisanmälan leder alltså inte någonstans om det avser brottet förolämpning och inte handlar om ett fall där allmänt åtal av åklagare är särskilt påkallat.

Sexuellt ofredande och ofredande

Den som genom hänsynslöst beteende ofredar någon annan döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § BrB). Den som genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 10 § andra stycket BrB).

För att döma någon för sexuellt ofredande eller ofredande krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brott. Exempel på sexuellt ofredande är att ta på någons bröst eller könsorgan. Exempel på ofredande är att klappa på någons stjärt, fråga om sexuella erfarenheter och vad någon tycker om sex (se HD:s vägledande rättsfall från 2002 här). Frågan om hon vill ha sex innehåller visserligen ord med tydlig sexuell innebörd och kan i mer allmän mening framstå som stötande. När en sådan fråga emellertid är ställd i samband med att de kysstes och varit intima med varandra är det svårt att bevisa att hans fråga uppenbart varit sådan handling som innebär en kränkning av hennes personliga integritet eller hänsynslöst beteende som fordras enligt 6 kap. 10 § respektive 4 kap. 7 § brottsbalken.

Förra regeringen Reinfeldt och nuvarande regeringen Löfven har under våren 2013 respektive våren 2016 föreslagit skärpning av sexualbrottslagstiftningen vilka skulle innebära att ett krav på samtycke först ska säkerställas innan en har sex med annan. Detta är ett led i att utvidga arbetet att stödja sexualoffer och få dem att våga anmäla sexualbrott. Det torde utifrån rådande allmän rättsuppfattning vara mer rätt att ställa frågan om någon vill ha sex än att försöka läsa av fysiska signaler av ett samtycke, som regeringens utredning föreslog under 2016 och som åklagarmyndigheten ställt sig kritisk mot. Även om det, som regeringens utredning och åklagarmyndigheten uttryckt det, vore verklighetsfrämmande att uppställa formkrav för hur parterna ska uttrycka sig vid sexuell samvaro ter din vän redan ha anpassat sig till de krav som en samtyckeslag eventuellt skulle ställa på den som vill ha sex.

Det framgår av 2 kap. 5 § vapenlagen att tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen (6 kap. 1 § vapenlagen). Det är svårt att dra en koppling mellan den aktuella händelsen och din väns lämplighet att erhålla tillstånd för vapeninnehav. Rattfylleri och våldsbrott är däremot typiska brott som kan leda till en återkallelse av tillstånd för vapeninnehav.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (434)
2021-09-12 Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?
2021-09-05 Vad innebär främjande av sexköp?
2021-08-31 Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering
2021-08-30 Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

Alla besvarade frågor (95778)