Är det ett brott att betala någon för att ta på sig ett brott som man själv begått?

2018-10-29 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Jag undrar om det är ett brott att betala någon för att ta på sig ett brott som man själv begått? Personen har redan blivit dömd i hovrätten men försöker överklaga i HD. Mvh
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Eftersom det rör sig om möjligt brott är det brottsbalken (BrB) som är tillämplig lag. Eftersom du inte har beskrivit detaljerna i verkligheten (även om frågan givetvis kan vara hypotetisk) så kommer jag svara allmänt på frågan. Även om frågan i sig är kort krävs det därför ett långt svar för att ta upp alla delar som frågan berör.

Om båda parter ingår avtal frivilligt är det inte olaglig handling

Så som jag tolkar frågan så rör det sig om att en gärningsman betalar en oskyldig person att ta på sig brottet gärningsmannen har begått. Jag tolkar att avtalet (att en person tar på sig brottet mot betalning) är frivilligt från båda parter.

Så som jag ser det är det ingen olaglig handling att sluta ett sådant avtal. Dock så finns det risker när brottet tas upp i exempelvis rättegång.

Att ljuga i rätten är olagligt

Först och främst är det olagligt att ljuga i rätten, detta framgår av brottsbalken och kallas mened (BrB 15 kap 1 §). Det innebär att efter det att en person lovar att inte ljuga i rätten (avlägger ed) är det brottsligt att lämna osanna uppgifter och dölja sanningen.

Brottet är genomfört i samma stund en osann berättelse har avslutats. Detta innebär att om en person under berättelsens gång ändrar sig har det inte skett något meneds brott. Den som är under ed får dock vägra att uttala sig utan att det är brottsligt.

Att tvinga någon att ta på sig brottet kan vara olaga tvång

Om en person har tvingat en oskyldig att ta på sig ett brott mot betalning kan personen göra sig skyldig till olaga tvång (BrB 4 kap 4§). För att dömas för olaga tvång krävs det att en person har tvingat en annan person genom exempelvis hot, hot mot anhöriga, misshandel, våld.

Den som frivilligt tar på sig brottet kan bli åtalad för skyddande av brottsling

Den som frivilligt tar på sig brottet kan göra sig skyldig till skyddande av brottsling som även det är ett brott i brottsbalken (BrB 17 kap 11 §). Detta eftersom man hjälper någon som har begått ett brott att undkomma.

Sammanfattning

Avtalet mellan gärningsmannen och någon som frivilligt tar emot betalning för att ta på sig brottet är i sig inte olagligt. Dock finns det andra risker, både för den verkliga gärningsmannen men även för den som tar på sig brottet.

Risk för gärningsmannen:

- Att ljuga i rätten = olagligt (mened)

- Om man tvingar någon att ta på sig brottet mot betalning = olagligt (olaga tvång)

Risk för den som tar på sig brottet:

- Att ljuga i rätten = olagligt (mened)

- Om man hjälper någon som begått ett brott att undkomma = olagligt (skyddande av brottsling)

Jag kan inte säga hur straffen möjligtvis skulle kunna vara då jag inte vet mer detaljer kring brottet som möjligtvis begåtts från början.

Rekommendation

Min första rekommendation är att inte betala en person för att ta på sig ett brott som man själv har begått och inte heller ta emot betalning för att ta på sig ett brott.

Om det är så att ni misstänker att det är en person som har betalat någon för att ta på sig ett brott bör du höra av dig till polisen.

Om du eller någon du känner har tagit emot pengar för att ta på er ett brott men ångrat er eller blivit tvingade till det kan ni kontakta brottsofferjouren som stöd men även då kontakta polisen.

Om du vill ha ett utförligare svar på frågan får du gärna ställa en till fråga med mer detaljer så ska jag göra mitt bästa!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll