Är det en "störning" att det låter när det regnar?

2021-03-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor i en bostadsrätt där en av bostadsrättsförmedlingens styrelsemedlem störs sig på "dropp" ljud som uppstår när regn faller ner på mitt markisskydd. Styrelsen säger nu att jag måste åtgärda detta och bekosta denna åtgärd. Kan också tillägga att jag haft skyddet i fem år vilket var en förutsättning från tidigare styrelse för att godkänna att jag satte upp markis. Styrelsemedlem som stör sig på ljud har bott i fastigheten i två år. Frågan är om styrelsen har rätt att kräva att jag åtgärdar detta och dessutom att jag måste bekosta detta själv? Emotser med tacksamhet ert svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som bostadsrättshavare har man ganska stora friheter att använda sin lägenhet som man önskar. Gränsen för tillåtet användande hittas främst i bostadsrättslagen 7 kap. 9 §. Där står först och främst att bostadsrättshavaren ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. För att utreda huruvida du använder lägenheten på ett tillåtet sätt måste således en bedömning göras av den eventuella störning som pågår. Det är osannolikt att något så milt som "droppljud" över huvud taget kan betraktas som en störning enligt mig. Man kan med lite fantasi föreställa sig att regnet träffar någon form av kammare som förstärker ljudet i någon mån, men det är ytterst osannolikt att ljudet ens kommer i närheten av en ljudnivå som kan betraktas som en "störning". Dessutom regnar det ju inte dygnet runt, år ut och år in. Det är alltså helt uteslutet att det pågår en störning i sådan grad att den kan vara "skadlig för hälsan" eller att den försämrar bostadsmiljön så mycket att det "inte skäligen bör tålas". Det ljud som du orsakar genom ditt markisskydd kan alltså inte läggas dig till last.

Det är visserligen möjligt att bostadsrättsföreningen meddelar särskilda regler "i överensstämmelse med ortens sed", som bostadsrättshavare i princip ska följa. En förening kan emellertid inte meddela vilka regler som helst. Eftersom jag inte vet vilka eventuella sådana regler som föreningen har meddelat kan jag emellertid inte uttala mig närmare om den saken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1246)
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?

Alla besvarade frågor (96379)