Är det den som står på hyreskontraktet som har rätt att bo kvar när sambor separerar?

FRÅGA
Är det den som står på hyreskontraktet som har automatisk rätt till bostaden vid separation trots att bostaden skaffades gemensamt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att paret i det här fallet är sambor och inte gifta eftersom förhållandet upphör på grund av separation och inte skilsmässa, samt att lägenheten är en hyresrätt. Jag kommer därför att utgå från reglerna i sambolagen (SamboL) när jag svarar på din fråga.

När ett samboförhållande upphör på grund av separation, ska samboegendomen delas mellan samborna, 8 § SamboL. Som samboegendom räknas gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Det spelar alltså ingen roll vem som betalat/står på kontraktet så länge lägenheten skaffats gemensamt för att användas som gemensam bostad.

För det första räknas en hyresrätt som samboegendom om den har skaffats för att användas tillsammans, 3 § SamboL. Dessutom måste den vara sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål, 5 § st 1 p. 3 SamboL. Den gemensamma bostaden får övertas av den sambo som bäst behöver den, efter en s.k. behovsprövning, 16 § SamboL. Det finns flera omständigheter som kan vara av betydelse vid behovsprövningen, exempelvis: När samborna har barn och den ena sambon vid separation får ensam vårdnad om barnet, om barnet huvudsakligen ska bo hos den ena sambon, närheten till barnomsorg och skolgång, sambos ålder, handikapp och hälsa i övrigt, närheten till sambons arbetsplats, möjligheterna att få en bostad på annat håll.

Vill samborna själva bestämma vad som ska hända med gemensamt bostad och bohag vid en separation kan samborna välja att skriva ett samboavtal, och på så sätt bestämma på förhand vem som har rätt till bostaden. Detta kan göras närsomhelst under samboförhållandet, 9 § SamboL. Det finns dock speciella regler för bostaden när det är barn som är inblandade. Du är varmt välkommen att återkomma om du skulle vilja veta mer om detta.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2563)
2020-02-28 Sambo - separera - räkningar
2020-02-28 Samboegendom - enskild egendom
2020-02-28 Ärver sambor? Vad är samboegendom?
2020-02-28 Samboegendom

Alla besvarade frågor (77541)