Är det brottsligt för min pappa att gömma min säkerhetsdosa?

FRÅGA
Hej! Min far har gömt undan min säkerhetsdosa medvetet, och kräver nu att jag äter middag med honom ute på restaurang om jag vill få tillbaka den. Har han rätt att göra så? Brottsligt också? Jag är 22, alltså myndig i lagens mening.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna kring förbjudet åtnjutande över någon annans egendom återfinns i brottsbalken (BrB).

Om du vore under 18 år hade bestämmelserna i föräldrabalken kunnat tillämpas. en underårig får nämligen inte själv råda över sin egendom, det är fallet i både faktiskt och rättslig mening, se 9 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Men, av frågan framkommer du är myndig och har där med rätt att bestämma över ditt liv, egendom och att agera självständigt utan någon annans godkännande.

För att det skulle kunna vara fråga om stöld enligt 8 kap 1 § BrB krävs det att någon olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, och att tillgreppet ska innebära skada. I detta fall beror det på om din pappa har uppsåt att tillägna sig det eller bara besitter dosan tillfälligt.

Det kan istället vara frågan om olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § BrB. För olovligt förfogande ska kunna vara aktuellt krävs det att en person utan lov disponerar över någon annans egendom som personen har hand om, varigenom egendomen frånhändes den andre och berövas sin rätt till egendomen. Även vid olovligt förfogande krävs det, som vid stöld, att gärningsmannen har uppsåt. Att vägra lämna ifrån sig någons egendom är ett exempel på att disponera över egendomen så att den rättmätige ägaren berövas sin rätt till den.

Skulle det vara så att din far brukar säkerhetsdosan och därigenom vållar skada eller olägenhet för dig kan det vara fråga om olovligt brukande, se 10 kap 7 § BrB. Det framgår dock inte av frågan att din far använder dosan utan enbart har den i sin besittning, jag kommer därför inte gå in närmare på olovligt brukande.

Sammanfattningsvis innebär detta att din far inte har rätt att gömma din säkerhetsdosa, det kan vara fråga om olovligt förfogande, utifrån kriterierna har du berövas sin rätt till egendomen, din far disponerar olovligen över egendomen och det verkar finnas uppsåt.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor så tveka inte att höra av dig.

Vänliga hälsningar

Elmer Mårtensson Wallhult
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (732)
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?
2021-09-30 Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?
2021-09-29 Tog kompisens ID, är det stöld?

Alla besvarade frågor (96379)