Är det brottsligt för ett barn att titta på barnpornografiska filmer?

2020-12-29 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Är det brottsligt för en tioårigt barn att titta på barnpornografiska filmer, med tanke på att han själv är ett barn fortfarande?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Det är inte straffbart att endast titta på en barnpornografisk bild eller film på en datorskärm. Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år (16 kap. 10 a § fjärde stycket BrB). Däremot är bland annat innehav eller betraktande av en barnpornografisk bild/film som gärningsmannen berett sig tillgång till, exempelvis att skildringen sparas genom att överföras till datorns hårddisk, brottsligt (16 kap. 10 a § första stycket p 5 BrB). Även att sprida, överlåta eller förvärva sådana bilder är olagligt (16 kap. 10 a § första stycket p 2–3 BrB).

Det tioåriga barnet kommer oavsett inte att straffas eftersom barnet inte ännu är straffmyndig (1 kap. 6 § BrB).

Sammanfattningsvis kan det vara brottsligt om barnet uppfyller förutsättningarna. Barnet kommer dock oavsett inte att dömas till påföljd eftersom barnet inte är straffmyndigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (933)
2021-04-21 Vad är skillnaden mellan stämpling och anstiftan?
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?

Alla besvarade frågor (91388)