Är det brottsligt att värva någon till att begå brott, och är det allvarligare om den som förmås att begå brott är ung?

2020-09-29 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Finns det någon straffrättslig följd att värva någon till att begå brott? Och isåfall, är brottet grövre om den värvade inte är myndig?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilka brottsrubriceringar som kan vara aktuella om man värvar eller övertalar någon annan till att begå ett brott. Därefter kommer jag att utreda om det är allvarligare att förmå någon att begå brott om den som förmås att begå brottet är ung, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vilka brottsrubriceringar kan vara aktuella om man värvar någon annan till att begå brott?

Anstiftan

En brottsrubricering som kan vara aktuell är anstiftan, vilket innebär att anstiftaren förmår en annan person att begå ett brott. Anstiftaren kan dömas till lika strängt straff som gärningsmannen, dvs. den som utför brottet. Anstiftan regleras i 23 kap 4 § 2 st Brottsbalken (här).

Stämpling

En annan brottsrubricering som kan vara aktuell är stämpling. Stämpling innebär att en person i samråd med någon annan beslutar att begå ett brott, försöker förmå någon att utföra brott eller åtar sig att utföra ett brott. Stämpling regleras i 23 kap 2 § 3 st Brottsbalken (här). Stämpling är bara straffbart vid grova brott, exempelvis mord och grov misshandel, se 3 kap 11 § Brottsbalken (här).

Anses som gärningsman

I 23 kap 4 § 2 st Brottsbalken (här) anges att "Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det". Att någon "anses" som gärningsman innebär att det finns stöd för att döma en person för brottet (och då betrakta personen som gärningsman) trots att denne egentligen är medhjälpare eller anstiftare.

Ett exempel på när detta kan aktualiseras är om en person använder någon annan som "redskap" för att begå brottet. Det kan vara om den som planerar brottet utnyttjar att en annan person har en vanföreställning eller är psykiskt avvikande eller liknande. Den som är anstiftare döms då som gärningsman.

Anses det allvarligare att förmå någon att begå brott, om den som förmås att begå brottet är ung?

Om den som begår ett brott är yngre än 15 år kan personen som begår brottet inte dömas till påföljd, se 1 kap 6 § Brottsbalken (här). Däremot kan man begå en brottslig gärning även om man inte är straffmyndig.

Om en straffmyndig person har förmått en yngre person att begå ett brott kan givetvis den straffmyndige dömas för anstiftan eller stämpling (förutsatt att ansvar för detta är föreskrivet för brottet ifråga). Det kan även hända att den som förmår en annan person att begå brott kan anses som gärningsman, men det är ovanligt.

Det kan anses som allvarligare att förmå en ung person att begå ett brott, men man får beakta omständigheterna i det aktuella fallet, exempelvis om den yngre personen som utförde brottet var i beroendeställning till den som fick honom eller henne att utföra brottet.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (945)
2021-05-12 Får jag inneha kniv ute i skogen?
2021-05-10 Sysselsättningsplikt på anstalt
2021-05-09 Barnpornografibrott
2021-05-09 ​Får man ha sin tjänstebatong i bilen då man inte är påväg till eller från tjänst?

Alla besvarade frågor (92185)