Är det brottsligt att vara folkbokförd på fel adress?

2017-08-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej!En för vår familj okänd person har visat sig vara felaktigt folkbokförd på vår adress. Vi är relativt nya ägare till en villafastighet, som under tidigare ägare hade en uthyrningsdel. Därför har vi dragit slutsatsen att personen bör ha varit hyresgäst hos tidigare ägare (vilken f.ö. är avliden).Så gott som dagligen kommer post från myndigheter och företag till personen. Vi har konsekvent skickat posten åter till avsändarna, och skrivit en notering på kuvertet att personen inte bor på adressen. Vi har givetvis också kontaktat Folkbokföringen vid Skattemyndigheten för att påtala saken. Av Folkbokföringen har vi fått besked att det kommer att göras en så kallad bosättningsutredning. Men vårt ärende verkar dra ut länge på tiden. Det har nu gått 3 månader sedan vi tog en första kontakt med myndigheten. Under tiden har vi blivit alltmer fundersamma. Vad skulle det kunna få för negativa konsekvenser att en person uppger sig som boende i vårt hushåll? Kan vi på något sätt råka illa ut? Därför undrar jag: Kan det finnas anledning att agera på andra sätt än att göra som vi gjort, anmäla saken till Folkbokföringen? Skulle detta till exempel kunna vara ett polisärende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen. Enligt 6 § så ska man vara folkbokförd där man är att anse som bosatt. Bosättningsbegreppet definieras i 7 § som den fastighet där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Det finns dock ett antal situationer där detta frångås och detta står uppräknat i lagen. Om inget av undantagen är tillämpliga så är man felaktigt bokförd vilket står i strid med lagen.

Om du tror att personen i fråga är inkorrekt folkbokförd på din adress kan du anmäla detta till Skatteverket. De kan då välja att självmant ta upp saken till prövning om de tror att personen är fel folkbokförd, 34 §. Om de finner att personen är fel registrerad kan de förelägga personen att göra en anmälan med rätt adress, 31 §, och detta föreläggande kan förenas med vite, 37 §.

Det är alltså inte brottsligt i brottsbalkens mening att vara folkbokförd på annans adress eftersom det inte finns några riktiga sanktioner mot det. Det är dock lagstridigt att folkbokföra sig på fel adress och det kan resultera i ett föreläggande med vite från Skatteverkets sida.

Det verkar som att ni har vidtagit nödvändiga åtgärder för att lösa problemet. Dock kan sådana ärenden ta ett tag, men fortsätt att höra av er till myndigheten och se efter hur ärendet fortskrider. Ni kan även försöka ta kontakt med personen som är folkbokförd på er adress.

Vänligen

Greta Apelman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (560)
2021-08-02 Slottsregeln
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-30 Dubbel bosättning - var folkbokför man sig?
2021-06-22 Skatt vid bodelning

Alla besvarade frågor (94627)