Är det brottsligt att vägra ge tillbaka annans egendom?

Mitt ex vägar ge min mina 2 katter som står på mig förens jag betalar två månadshyror och jag bor inte ens kvar i lgh, den är skriven på honom, har ringt till HSB dom säger att ja inte ska betala. Men han vägrar ge mig katterna kan jag polisanmäla honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör eventuell brottslighet som regleras i brottsbalken. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att dina katter till en början befann sig hos ditt ex med din tillåtelse.

Olovligt förfogande

En person som innehar egendom med tillåtelse av någon som har äganderätten till egendomen utgör i sig inte en brottslig gärning. Om personen som har egendomen däremot vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen kan det bli tal om brottslighet. Brottet är i sådant fall olovligt förfogande som regleras enligt brottsbalken 10 kap. 4 §.

Dina katter befann sig hos ditt ex med din tillåtelse inledningsvis. När ditt ex efter en tid vägrar att ge tillbaka dina katter har han vidtagit en åtgärd som utgör ett olovligt förfogande. Då berövar han din rätt till egendomen du har äganderätt till. Med äganderätt avses här bl.a. ett ägande som uppkommit genom avtal. En katt utgör vidare en egendom i juridisk mening vilket innebär att det är möjligt att ditt ex har begått brottet olovligt förfogande.

Särskild handräckning

Förfarandet vid talan om ansvar för brott är tidskrävande och påfrestande. För att snabbare få tillbaka dina katter kan du ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att få tillbaka dina katter som ditt ex olovligt vägrar lämna tillbaka. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om den bifalls (godkänns) kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att få tillbaka dina katter. I din ansökan krävs att du kan bevisa att du äger katterna genom t.ex. köpeavtal, fotografier eller andra dokument. För mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.

Sammanfattning

Då ditt ex vägrar att lämna tillbaka dina katter kan han ha begått ett olovligt förfogande som är brottsligt enligt brottsbalken. Du kan alltså göra en polisanmälan på grund av brott. Ett snabbare sätt att få tillbaka dina katter är däremot att du skickar in en ansökan om särskild handräckning till kronofogdemyndigheten.

Om du behöver hjälp med hur du ska gå vidare med frågan råder jag dig att boka tid med en av våra jurister. Det kan du göra här: https://lawline.se/boka

Jag hoppas att det var svar på din fråga

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”