Är det brottsligt att ta och låsa in annans egendom?

Hej! Det är så att min sambo och hans pappa har blivit osams och för att "straffa" min sambo så har hans pappa valt ta mina sommardäck som låg utanför vår ytterdörr och låst in dom i en container. Gör han sig skyldig till något brott och hur ska jag göra för att få tillbaka mina däck?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer att dela upp mitt svar i två delar. Den ena kommer att behandla frågan om din sambos pappa har begått ett brott. Den andra delen kommer att behandla frågan om vad du kan göra.

Har ett brott begåtts?

Att ta något som tillhör någon annan utgör normalt ett brottsligt handlande. I ditt fall blir frågan främst vilket brott din sambos pappa har begått. Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken gör en person sig skyldig till stöld om personen olovligen tagit något med uppsåt att tillägna sig det, och tillgreppet innebär skada. I och med att din pappas sambo låst in sommardäcken i en container har han dock möjligen inte haft uppsåt att tillägna sig sommardäcken, alltså att göra däcken till sin egen egendom. Därför har han troligen begått brottet egenmäktigt förfarande, som enligt 8 kap. 8 § brottsbalken begås när någon olovligen tar annans egendom.

Vad kan du göra nu?

Som sagt har din sambos pappa begått ett brott. Du har därför en möjlighet att upprätta en polisanmälan och söka rättelse på det viset.

Om du enbart vill ha tillbaka sommardäcken skulle du kunna ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att din sambos pappa ska ge tillbaka sommardäcken till dig. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om den bifalls (godkänns) kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att lösa situationen. För mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”