Är det brottsligt att ta och låsa in annans egendom?

FRÅGA
Hej! Det är så att min sambo och hans pappa har blivit osams och för att "straffa" min sambo så har hans pappa valt ta mina sommardäck som låg utanför vår ytterdörr och låst in dom i en container. Gör han sig skyldig till något brott och hur ska jag göra för att få tillbaka mina däck?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer att dela upp mitt svar i två delar. Den ena kommer att behandla frågan om din sambos pappa har begått ett brott. Den andra delen kommer att behandla frågan om vad du kan göra.

Har ett brott begåtts?

Att ta något som tillhör någon annan utgör normalt ett brottsligt handlande. I ditt fall blir frågan främst vilket brott din sambos pappa har begått. Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken gör en person sig skyldig till stöld om personen olovligen tagit något med uppsåt att tillägna sig det, och tillgreppet innebär skada. I och med att din pappas sambo låst in sommardäcken i en container har han dock möjligen inte haft uppsåt att tillägna sig sommardäcken, alltså att göra däcken till sin egen egendom. Därför har han troligen begått brottet egenmäktigt förfarande, som enligt 8 kap. 8 § brottsbalken begås när någon olovligen tar annans egendom.

Vad kan du göra nu?

Som sagt har din sambos pappa begått ett brott. Du har därför en möjlighet att upprätta en polisanmälan och söka rättelse på det viset.

Om du enbart vill ha tillbaka sommardäcken skulle du kunna ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att din sambos pappa ska ge tillbaka sommardäcken till dig. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om den bifalls (godkänns) kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att lösa situationen. För mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
BX Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:29
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (528)
2019-09-16 Min sambos demente far har blivit bestulen - kan jag anmäla brottet?
2019-08-31 Vad räknas egentligen som egenmäktigt förfarande?
2019-08-31 Är det lagligt att ta och sälja hyresgästers cyklar efter fyra veckors uppmaning?
2019-08-16 Kan jag dömas till fängelse för en stöld som var ett misstag och som jag ångrar?

Alla besvarade frågor (72982)