FrågaSTRAFFRÄTTFörskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB28/06/2022

Är det brottsligt att slänga någon annans saker?

Hej! Min vän är läkare, han och hans fru har bråkat länge så idag upptäckte han att frugan hade slängt bort hans läkarutrustning som hämnd. Har hon begått något brott genom att göra sådär?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualisera bestämmelserna i Brottsbalken (BrB). 

Det kan vara brottsligt att utan tillstånd göra sig av med egendom som tillhör någon annan. Då kan man ha gjort sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB). Olovligt förfogande innebär att man vidtar en åtgärd med egendom som man inte äger, men som man har i sin besittning. Att olovligen slänga någon annans saker, som man inte äger, kan vara en sådan åtgärd. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är mer än välkommen att återkomma med fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nina MaiRådgivare