Är det brottsligt att skräpa ner?

2019-07-23 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, var ute en kväll med mina kompisar, vi hade kondomer med oss, vi fick en riktigt dum idé, som vi nu ångrar, men vi spottade i en kondom och la den på ett dagis(ja jättedumt), detta har nu uppmärksammats, om det kommer fram att det var vi som gjorde det vad kan det bli för straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

För att någon ska kunna straffas för ett handlande krävs att ett brott har begåtts. Ert handlande måste därmed falla in under något av brotten i brottsbalken (BrB) eller i någon annan speciallag för att ni ska kunna dömas och därefter straffas. Att lämna en kondom på ett dagis är precis som du skriver väldigt dumt, men troligtvis inte ett brott. Det närmast liggande brottet i BrB är enligt min mening skadegörelse i 12:1 BrB, men då krävs att man förstört eller skadat annans egendom. Det har ju ni inte gjort, utan ert handlande är snarare nedskräpning. Nedskräpning regleras i miljöbalken (MB). I 15:26 MB stadgas att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Jag tolkar frågan som att ni har lagt kondomen utanför dagiset, dit allmänheten troligtvis har insyn. Därför faller ert handlande in här. I 29:7 MB stadgas sedan att den som med uppsåt eller oaktsamhet skräpar ned utomhus eller på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. Med nedskräpning (av normalgraden) avses oftast större föremål än en kondom. Enligt 29:7a MB ska den som begår nedskräpning av mindre allvarlig art dömas för nedskräpningsförseelse till penningböter på 800 kr. Här faller troligtvis ert handlande in. Om det handlar om en obetydlig nedskräpning i förhållande till det skyddssyfte som lagen har ska nedskräpningen dock dömas som en ringa förseelse, som inte är straffbar.

Sammanfattningsvis har ni troligtvis gjort er skyldiga till nedskräpningsförseelse, men det kan också vara fråga om en ringa förseelse som inte är straffbar. Som mest kommer ni därmed få betala 800 kr. Risken för detta är dock minimal. För att polisen ska kunna begära böter för nedskräpningsförseelse torde krävas att de såg händelseförloppet. Att polisen kommer utreda ett så pass icke allvarligt brott är nästan helt osannolikt. Ni kommer därför med största sannolikhet inte att få något straff alls.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (732)
2020-02-18 Kan ett vittne ändra sin berättelse vid domstolen?
2020-02-09 Vad kan hända vid missad mönstring?
2020-02-08 Varför sätter banken stopp för transaktion från utlandet?
2020-02-05 Vad är påföljden för grovt dopingbrott?

Alla besvarade frågor (77187)