Är det brottsligt att skicka nakenbilder till någon som inte lämnat samtycke?

Hej, en kille skickade nakenbilder till mig utan att jag bett om dessa. Det känns väldigt obehagligt och konstigt. Är det här lagligt ens??

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Skickas nakenbilder direkt till personer som inte vill emottaga bildernas innehåll kan det utgöra brottet sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken). För att nakenbilderna som skickats ska anses utgöra sexuellt ofredande krävs även att bilderna är sådana som typiskt sett skickas med en avsikt att kränka mottagarens sexuella integritet. Huruvida en sådan avsikt finns med bilderna i fråga är upp till en domstol att avgöra.


Att skicka nakenbilder till någon som inte vill emottaga dessa kan även utgöra brottet ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Brottet ofredande förutsätter störande kontakter som är ägnade att kännbart kränka mottagarens frid. Notera att objektet för kränkningen är annorlunda än vid sexuellt ofredande. För att meddelande ska vara ägnande att kränka någons frid krävs ofta upprepade meddelanden. 


I din situation uppger du att du fått bilder upprepade gånger vilket gör att detta kan anses som ofredande. Det finns därför en möjlighet att upprätta en polisanmälan i enlighet med det inträffade, vilket jag rekommenderar att göra.


Vänliga hälsningar, 

Siva ArifRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo